Dráhy si stěžovaly u SŽDC kvůli trati u Mariánských Lázní dva dny před vykolejením vlaku

Události: České dráhy si u SŽDC stěžovaly dva dny před vykolejením vlaku u Mariánských Lázní (zdroj: ČT24)

Provoz na železnici mezi Mariánskými Lázněmi a Chodovou Planou, který je přerušený poté, co v úseku v neděli 28. července vykolejil vlak, by mohl být obnoven 20. srpna. Odhadují to odborníci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) po prohlídce trati a provizorního náspu po nehodě. Na rizikový úsek před havárií upozorňovalo několik strojvedoucích a České dráhy jejich námitky předaly SŽDC. Ta je ale odmítla.

Kvůli stížnostem několika strojvůdců se zástupci Českých drah obrátili na SŽDC dva dny před nehodou. V dopise žádali o úpravu způsobu, jakým je řešeno označení snížené rychlosti na trase přeložky. „U strojvedoucích vzniká mylný dojem, že stavební práce již byly ukončeny, pomalá jízda odstraněna a místo je nyní sjízdné plnou rychlostí,“ psaly ČD v žádosti 26. července.

V odpovědi si ještě tentýž den mohli zástupci drah přečíst, že SŽDC nepovažuje za možné „vyhovět každému jednotlivému požadavku na zajištění vícestupňové kontroly“. Správa železnic také ve vyrozumění uvedla, že stav ponechá beze změny. V současnosti SŽDC trvá na tom, že chybu neudělala.

České dráhy nyní zvažují, že by alespoň upravily předpisy pro strojvedoucí. „Je to v tuto chvíli skutečně v úrovni diskusí. Opatření, která se budou zvažovat, bude zřejmě větší množství,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Změny ale zřejmě přijdou nejdříve po ukončení vyšetřování, což může Drážní inspekci zabrat i rok.

Provoz bude obnoven nejdřív za tři týdny

„Předběžný výhled SŽDC na zprovoznění úseku Chodová Planá – Mariánské Lázně je po uskutečněných měřeních a zkouškách s ohledem na stav poškození zemních kotev sloužících pro stabilizaci železničního náspu stanoven na 20. srpna,“ uvedla mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Úsek mezi Mariánskými Lázněmi a Chodovou Planou je od nedělní nehody uzavřený. Vykolejené vagony, které převážely práškový vápenec, poškodily asi 200 metrů trati, elektrickou trakci i násep pod tratí.

Při jedné z nejvážnějších nehod v nákladní železniční dopravě za poslední desítky let se nikdo nezranil. Příčiny nehody vyšetřuje drážní inspekce i policie.