Definitivní konec Dolu Paskov se odkládá. Chybí studie o vlivu na životní prostředí

Důl Paskov stále nebyl uzavřen (zdroj: ČT24)

Ani půl roku po uzavření Dolu Paskov v něm nezačala technická likvidace. Důvodem je chybějící studie o vlivu na životní prostředí. Na tu společnost OKD stále čeká. Provoz dolu se tak postupně prodražuje.

V Dole Paskov pracuje stále 140 lidí. Denně jich podle zjištění České televize sfárá do podzemí padesát až šedesát. Horníci šachtu postupně vyklízejí.

Výkonný ředitel OKD Antonín Klimša již dříve sdělil, že OKD už mělo začít s útlumem dolu Paskov, ten však začne o devět až 12 měsíců později. Společnost nemá všechna povolení, která vyžaduje legislativa. Na dole tak pokračuje konzervační režim, který OKD stojí zhruba 20 milionů korun měsíčně, což zatěžuje hospodaření firmy.

Důl musí být totiž odvětráván, je potřeba z něj odčerpávat důlní vodu a v činnosti se udržuje mimo jiné důlní zařízení.

Státní báňská správa zatím neeviduje žádost o ukončení provozu dolu. „A dokud nebudou vyřešeny zbývající zásoby a nebude posouzen vliv likvidačních prací na životní prostředí, musí být důl udržován,“ sdělil Bohuslav Machek, mluvčí Státní báňské správy ČR.

Z horníků jsou programátoři

Část horníků, kteří z Paskova již dříve odešli, změnila práci. Například Tomáš Hisem, bývalý horník, který strávil v Paskově 22 let, dnes programuje. „Umím základy objektově orientovaného programování ve více jazycích,“ potvrdil.

Kurz programování ukončili v srpnu tři bývalí horníci z uzavřeného Dolu Paskov v Centru celoživotního vzdělávání na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.

Vzpomínám si, že se původně myšlence, že budou z horníků ajťáci, mnozí smáli, ale lidi v našem regionu, kteří jsou zvyklí tvrdě pracovat a mají vůli se naučit něčemu novému, není radno podceňovat.
Ivo Vondrák
moravskoslezský hejtman

Kurz byl součástí projektu Razíme cestu a trval tři měsíce. Ještě než do něj nastoupili, museli si ale bývalí horníci doplnit nezbytné znalosti. „Studovali jazyky C# a Java, které jsou v současné době nejžádanější, práci s databázemi a webové programování,“ uvedla mluvčí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Petra Špornová.

Organizátor a lektor rekvalifikace Petr Červenka uvedl, že horníci tvořili čtvrtinu účastníků kurzu. Všichni, kdo vystudovali určitý obor, pro který v kraji není dostatek volných míst, podle něj mají šanci absolvovat rekvalifikaci a přeorientovat se na obor, ve kterém je lidí nedostatek.

V Dole Paskov těžila černé uhlí společnost OKD, která loni skončila v úpadku. Uzavření ztrátového dolu bylo jedním z opatření, která udělala pro zlepšení své ekonomické situace. O práci tam přišlo více než 1000 lidí.

Události ČT: Poslední směna Dolu Paskov (zdroj: ČT24)

Věřitelé souhlasili s reorganizací

Věřitelé černouhelné společnosti OKD již schválili přijetí reorganizačního plánu této firmy. Doly a provozní majetek budou vloženy do nově založené společnosti OKD Nástupnická, v níž by 100 procent akcií měl získat za zhruba 80 milionů korun státní podnik Prisko. S postupným uzavíráním dolů bude klesat i počet zaměstnanců. V původní OKD zůstanou jen pohledávky za bývalými majiteli.

Reorganizační plán ještě musí schválit insolvenční soud, který kromě stanoviska věřitelů přihlíží k dalším skutečnostem. Plán mimo jiné musí být v souladu s insolvenčním zákonem a dalšími právními předpisy a schválen může být v případě, že jím není sledován nepoctivý záměr. Soud pro schválení plánu nemá stanovenou lhůtu. Poté navíc běží patnáctidenní lhůta pro nabytí právní moci a až po ní je reorganizační plán účinný. Proti rozhodnutí soudu je tak možné se odvolat. Mohou tak učinit například věřitelé, kteří hlasovali proti schválení reorganizačního plánu.

V OKD nyní i s dodavatelskými firmami pracuje necelých 10 000 lidí. Reorganizační plán předpokládá, že jejich počet bude postupně klesat, jak se budou zavírat jednotlivé doly. V dolech Darkov a Lazy by měla těžba uhlí skončit v roce 2018, v Dole ČSA v roce 2021 a v Dole ČSM v roce 2023.