Bez uhlí ze šachet OKD se firmy hned tak neobejdou. Budou ho muset dovážet

Rychlé uzavírání šachet OKD je pro firmy nepříjemným překvapením. Ekonomicky, logisticky ani technologicky není oblast na fungování bez uhlí připravena. Chybět bude při vytápění v teplárnách, v koksovnách, v ocelárnách a hutích. Surovina se bude muset dovážet ze zahraničí.

V Teplárně Karviná se vyrábí teplo pro téměř sto padesát tisíc lidí. Při výrobě spalují černé uhlí. V zimě spotřebuje přibližně dvacet vagonů s uhlím denně. Teplárna se intenzivně chystá nahradit uhlí jinou energií. „Chystáme se postavit novou plynovou kotelnu s pěti kotli,“ řekl vedoucí závodu Teplárna Karviná Veolia Energie Zygmunt Recman. Plyn nahradí uhlí ani ne z poloviny. Nejdříve ale za dva roky. V roce 2025 by pak měl stát v teplárně multipalivový kotel například na biomasu.

V Třineckých železárnách museli postavit testovací koksovací pec, ve které zkouší jiné druhy suroviny než uhlí z OKD. Tak aby byli schopni zachovat stávající výrobu. „Doufali jsme, že útlum dolů OKD přijde až v roce 2030, o tom roku se už dlouho mluvilo,“ poznamenala mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková.

Uhlí končí, jiný zdroj energie ale chybí. I v ostravské huti Liberty chystají výstavbu nových pecí. I tady budou mít ale hotovo nejdříve za čtyři roky. Hybridní pece by měly ty stávající, využívající uhlí, nahradit v roce 2025. „K tomu potřebujeme více energie a ta v kraji zatím není, proto připravujeme paralelně také výstavbu připojení k síti vysokého napětí, která je samozřejmě administrativně velmi náročná,“ vysvětlila mluvčí Liberty Ostrava Barbora Černá Dvořáková.

Uhlí pro firmy a domácnosti se bude muset dovážet, nejčastěji po kolejích. Jejich infrastruktura ale není dostatečná. Už teď jsou často všechny kapacity přepravy vyčerpány. Skladování uhlí a jeho doprava po silnicích mají přitom vliv na kvalitu ovzduší a životního prostředí.

Z Dolu Darkov a Dolu ČSA vyvezli horníci poslední vozíky s černým uhlím minulý týden. OKD tak bude mít v provozu už jen doly ČSM-sever a ČSM-jih, kde by měla těžba skončit v závěru roku 2022.