Archeologové objevili v Brně pravěkou dílnu na pazourky a nádoby jordanovské kultury

Archeologové našli při výzkumu na místě budoucího staveniště bytového domu v Brně-Židenicích doklady pravěkého osídlení. Jámu s nádobami a pozůstatky dílny na pazourky a možná i pec. Poblíž pak zbytky sklepů z 18. století.

Nález archeology velmi překvapil. V oblasti totiž žádné tak staré nálezy zatím nebyly, poblíž byl podle Jiřího Zubalíka z Ústavu archeologické památkové péče nalezen pouze jeden hrob z doby bronzové, ale ten je o dva tisíce let mladší. „My jsme našli doklady osídlení lokality lidem jordanovské kultury z období časného eneolitu, tedy z doby 4000 let před naším letopočtem,“ uvedl.

Jak velké osídlení v době eneolitu bylo, nelze podle něj z nálezů určit, bylo by zapotřebí dalšího průzkumu. Stavební parcela, kde již vzniká bytový dům, je ale v zastavěné oblasti. Nález je o to zajímavější, že celá staletí ve středověku byla v těchto místech pole, zástavba začala vyrůstat až v novověku, na který odkazovaly další nálezy ze stejného místa.

  • Pravěká kultura byla rozšířená koncem 4. tisíciletí před naším letopočtem, tedy na konci neolitu v českých zemích a v polském Slezsku. Se starším eneolitem mizí. 
  • Název je odvozen od polské obce Jordanów Šląski. 
  • Rozvinula se z pozdní lengyelské kultury. Pro tuto kulturu jsou typické kostrové a žárové hroby. Produkovala také keramiku, džbánky prosté i dvouuché, široké poháry a mísy.

„Mimo dva příkopovité útvary a několik menších zahloubených jam se podařilo doložit existenci dílny na výrobu štípané industrie, takzvaných pazourků. Tato dílna se nacházela v prostoru jámy vzniklé po těžbě hlíny. Těchto zlomků jsme našli stovky, i takzvaná jádra, od kterých pazourky odštěpovali. Na dně hliníku jsme našli dvě kumulace mazanice, které odkazují na možnou přítomnost pecí,“ uvedl Zubalík.

Opodál pak archeologové našli jámu se dvěma celými nádobami a zlomkem jedné další nádoby. Odborníci nádoby vyňali i s okolní hlínou, v laboratoři pak očistili, rozebrali a slepili dohromady.

Kromě pozůstatků pravěké kultury našli na místě i pozůstatky sedmi zděných sklepů z 18. a 19. století a víc než 70 zahloubených objektů souvisejících s novověkým osídlením Juliánova, který je součástí městské části Židenice. Mimo jiné šlo o pět takzvaných lochů, tedy sklepů vyhloubených do podloží. V nich archeologové našli kromě keramických úlomků i několik celých nádob a soubor pracovního náčiní včetně motyčky, sekery nebo zlomku listu pily.