Národní galerii dočasně povede Anne-Marie Nedoma. Má tápající instituci připravit pro nového ředitele

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) oficiálně potvrdil středeční informaci, že se vedení Národní galerie Praha ujme ekonomka Anne-Marie Nedoma. Ministr ji jmenoval do funkce dočasné ředitelky, jejím úkolem je podle jeho slov analyzovat situaci v NG a připravit instituci na příchod nového šéfa, jenž vzejde z výběrového řízení. Zaorálek zároveň zřídil jako nový poradní orgán ministerstva garační radu. Pomoci má nejen při výběru ředitele přední galerijní instituce, ale i v upřesnění otázek o její koncepci a směřování. Národní galerie totiž podle Zaorálka tápe.

V čele galerie v současnosti stojí ekonom Ivan Morávek, kterého pověřil vedením  Zaorálkův ministerský předchůdce Antonín Staněk letos v dubnu, po odvolání předchozího ředitele NG Jiřího Fajta. Tento krok, jejž ministr zdůvodnil Fajtovými závažnými hospodářskými pochybeními, vedl k protestům a po dlouhých průtazích nakonec stál Staňka křeslo ve vládě.

„Zrušil jsem pověření Ivana Morávka řídit Národní galerii a jmenoval bych paní Anne-Marie Nedoma dočasnou ředitelkou Národní galerie, abychom provedli analýzu, jak vypadá situace v NG, určitý technicko-organizačně-finanční audit, a připravili galerii pro příchod nového ředitele,“ potvrdil Zaorálek ve čtvrtek den starou změnu.

Pro personální obměnu se prý rozhodl, protože si prý přál přesný „tok informací mezi galerií, ministerstvem a (nově zřízenou) garanční radou“. „Zřejmě jsem neměl dojem, že by to ve staré konstelaci tak fungovalo,“ přiznal ministr. Anne-Marii Nedoma oslovil také proto, že hledal zejména manažera schopného posoudit organizační a finančí záležitosti. Do výstavního plánu by výměna ve vedení zasáhnout neměla.

Moje poslání bude krátkodobé a zůstane trošku skryto, protože bude orientováno především na přípravu fungující instituce z hlediska správního, administrativního i finančního, a to není nic, co by bylo mediálně zajímavé. Zkrátka mým posláním je připravit pro nového ředitele instituci, která bude podporou jeho působení a jeho dlouhodobějších vizí.
Anne Marie-Nedoma

Působení Anne-Marie Nedoma v čele NG je dočasné, na uspořádání chodu galerie, jak si přeje ministr, by ale měla mít dostatek času. Jak Zaorálek připomněl, výběrové řízení vyhlášené jeho předchůdcem Staňkem zrušil a vyhlášení nového bude chvíli trvat.

Ekonomka a personalistka Anne-Marie Nedoma (59) vystudovala pražskou Vysokou školu ekonomickou, pracovala jako manažerka v institucích jako Gallup Organization, Nestlé, Reader's Digest nebo jako poradce pro GDPR na ministerstvu zahraničí. V letech 2014 až 2018 mimo jiné vedla Karmelitánské nakladatelství.

Nedoma měla ke kultuře blízko i jako členka skupiny, kterou v roce 2001 sestavil tehdejší ministr kultury Jiří Besser a která se zabývala budoucností Státní opery Praha a Národního divadla. Opera se nakonec stala součástí ND. V minulosti zasedala i ve správní radě Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli (předchůdce dnešní fakulty restaurování pardubické univerzity).

Manželem Anne-Marie Nedoma je ředitel pražské Galerie Rudolfinum Petr Nedoma.

Co by NG měla být a jaký má být její ředitel? Pomůže garanční rada

Pomoc v nastavení parametrů pro hledání nového ředitele NG má také garanční rada. Fungovat bude coby poradní orgán ministerstva kultury, který je zřizovatelem Národní galerie jako své příspěvkové organizace.

V garanční radě zasednou galerijní odborníci z celé České republiky, jejím předsedou byl jmenován architekt Josef Pleskot. Prvním úkolem nového orgánu je podle Zaorálka „stanovit parametry pro výběrové řízení a také způsob, jak zřídit komisi, která by vybrala ředitele Národní galerie“.

Budu se snažit být jako předseda garanční rady dobrým stavitelem, aby se NG rekonstruovala, respektive postavila daleko pevněji, než dosud stojí v pozici české kulturní politiky. Jak ve vztahu dovnitř, tak ve vztahu ven.
Josef Pleskot
architekt

Ministr by si zároveň přál, aby rada fungovala dlouhodobě, a kromě aktuálního zadání řešila i obecněji koncepci NG. „Měla by odpovědět na otázku, co by vlastně Národní galerie přesně měla být. Dosavadní vývoj často umožňoval docela volné výklady. Ukazuje se, že i když existuje koncepce, přijatá v roce 2015, tak to vypadá, že prostor je docela volný nebo nejasný,“ obává se Zaorálek. Garanční rada by měla v gesci i periodické hodnocení činnosti NG podle vyměřených „kvalitativních a kvantitativních ukazatelů“.

Historie Národní galerie je historií tápání. Je nejvyšší čas, aby to skončilo. Garanční rada jako stabilnější orgán by měla bránit tomu, aby nepřišel ředitel, jak to bylo v minulosti, a udělal si z NG, co se mu zrovna líbilo, bez ohledu na nějaké statuty.
Lubomír Zaorálek