Kultura za mnou, kultura přede mnou. Co chystá rok 2016?

S končícím prosincem je nasnadě bilancování, a to nejen životní, ale i to kulturní. Jenže proč se ohlížet zpátky? Vždyť už Charlie Chaplin tvrdil, že se nezajímá o minulost, ale o budoucnost. V té přece hodlá strávit zbytek života. Rok 2016 bude co do kulturních zážitků, zdá se, štědrý. Ve výhledu je hned několik koncertů, filmových i divadelních premiér i návštěva významného vousatého čínského umělce nebo kulaté narozeniny „otce vlasti“. Na co se tedy v příštích měsících těšit?