V Česku jsou zaregistrovány přes čtyři miliony osobních aut

Praha - V Česku se za posledních dvacet let skoro zdvojnásobil počet registrovaných osobních aut a předloni přesáhl čtyři miliony. Naopak silniční síť zaostává. Celkový počet kilometrů se téměř nemění a pohybuje se kolem 55 000 km. Za 17 let se postavilo pouze 300 km a do roku 2010 jich bude více o dalších 300 kilometrů.

Česko potřebuje nutně nové silnice. Na 1 kilometr u nás připadá dvakrát více aut než v Rakousku a na Slovensku. Ještě horší situace je na dálnicích, kde u nás připadne na kilometr zhruba trojnásobek počtu aut ve srovnání s Rakouskem.

Další diskutovanou otázkou je i stáří vozového parku. Průměrné stáří auta v Česku je 14 let, což je dvojnásobek toho, co ve vyspělých zemích. Mezi ministerstvy dopravy a životního prostředí probíhá diskuse o tom, že by se zpoplatnil dovoz ojetých vozidel ze zahraničí, tím by se lidé motivovali k nákupu nových a bezpečnějších vozů, uvedl mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka. Dovážejí se i dvacetiletá auta.

Každý rok přibývá v registru vozidel zhruba 170 000 osobních automobilů, ale mnohem méně se vyřazuje starých aut, dodal Antonín Šípek ze Svazu automobilového průmyslu.

Průměrné stáří u osobních aut je necelých 14 let a trend není příznivý, roste stále nahoru a neklesá, řekl Josef Pokorný, ředitel odboru provozu silničních vozidel z Ministerstva dopravy ČR. Stáří vozů má velký vliv na bezpečnost a ekologii. „Zavádění nových předpisů, které se vztahují na výrobu nových vozidel, jde u nás výrazně pomaleji, než je tomu běžné v jiných evropských zemích,“ doplnil Pokorný. Nelze zakázat dovoz starých vozidel, ale dá se zpřísnit provoz starších aut. Řešením jsou i důslednější technické prohlídky. Tento problém má většina nových členů Evropské unie, uvedl Antonín Šípek. Stará vozidla by se mohla zdaňovat.

Trendem budoucnosti jsou hybridní auta, kdy je kombinovaný elektrický pohon se spalovacím motorem. Nabídka je ale velice malá a cena vysoká.

Na jednoho řidiče připadá téměř jeden automobil, což je situace, která byla v Německu před deseti lety. Díky dovozu ojetých vozů doháníme ve stupni motorizace vyspělé země.

Vydáno pod