Rekonstrukce státu věří v přijetí protikorupčních zákonů do půl roku

Praha - Inciativy sdružené v Rekonstrukci státu očekávají, že Poslanecká sněmovna přijme první tři z celkových devíti protikorupčních zákonů nejpozději do půl roku. V Hyde Parku ČT24 to uvedl garant celého projektu Pavel Franc s tím, že zákony o internetovém registru smluv, rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu a úpravě jednacího řádu dolní komory jsou již připravené a není důvod, proč by se jejich přijetí mělo odkládat.

Projekt Rekonstrukce státu, za nímž stojí dvacet protikorupčních organizací včetně Transparency International, si už před volbami kladl za cíl prosadit devět protikorupčních zákonů, které by docílily následujících požadavků:

  • Politika bez tajných sponzorů
  • Majetková přiznání politiků
  • Registr smluv na internetu
  • Zrušení anonymních akcií
  • Konec trafik ve státních firmách
  • Odpolitizování státní správy (tzv. zákon o státní službě)
  • Nezávislé vyšetřování korupce
  • Zákony bez přílepků (změnou jednacího řádu Poslanecké sněmovny)
  • Rozšíření pravomocí NKÚ

K  podpoře Rekonstrukce státu se už před předčasnými volbami přihlásilo 155 z celkových dvou set současných poslanců a podle garanta projektu Pavla France by první z nich mohla přijmout dolní komora už do šesti měsíců.

„Hned po volbách jsme obeslali všechny politické strany, které se přihlásily k rekonstrukci státu, a navrhli jsme jim způsob, jak devět zákonů začít prosazovat,“ informoval v Hyde Parku Franc. „Jsou zde tři zákony, které jsou hotové, není potřeba s nimi cokoli dělat, splňují podmínky Rekonstrukce státu a z našeho pohledu by měly jít do sněmovny, do výborů, kde by měla proběhnout debata, ale nikterak dlouhá, a během půl roku by měly být realisticky odhlasovány.“ Konkrétně se jedná o:

ROZŠÍŘENÍ PRAVOMOCÍ NKÚ: NKÚ by měl podle Rekonstrukce státu kontrolovat hospodaření územních samosprávních celků (krajů) nebo účty těch firem, ve kterých má stát aspoň 50procentní podíl. Vidět by měl NKÚ i do financí zdravotních pojišťoven, veřejnoprávních médií, vysokých škol nebo ČNB. Docílit by toho měla změna ústavy.

SMLOUVY NA INTERNETU: Všechny smlouvy, které uzavírá stát nebo státní instituce, mají být veřejně přístupné, a to díky novému zákonu o zřízení registru smluv.

ZRUŠENÍ PŘÍLEPKŮ: Rekonstrukce státu žádá, aby obě komory parlamentu předkládaly zápisy z jednání, na kterých by bylo zřejmé, kdo předkládal pozměňovací návrh (doplňoval přílepek) a kdo jak pro změnu hlasoval. Zároveň navrhuje prodloužení lhůty mezi druhým a třetím čtením přijímaných zákonů tak, aby přijetí normy (ve třetím čtení) proběhlo na jiné schůzi než druhé čtení, ve kterém je zákon připomínkován. Docílit toho chce změnou jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Vedle zmíněných tří norem by podle France měl být brzy přijat i zákon o financování politických stran. „Už je dostatečně připraven a nepotřebuje mnoho času na dopracování,“ konstatoval s tím, že horizont přijetí je u každého zákona jiný. „Jsme realisté. Pokud bude mít sněmovna potíže ustavit základní fungování, výbory, předsedu, místopředsedy, tak to chápeme a nic s tím neuděláme, je to otázka rozdání politických karet,“ prohlásil s tím, že naopak zbytečné vyžadování dalších a dalších expertíz budou od poslanců vnímat jako snahu přijetí norem blokovat.

V současnosti představitelé Rekonstrukce státu se zástupci jednotlivých sněmovních stran jednají. „Oslovili jsme všechny politické strany a vyzvali jsme je k jednání. První, kdo se nám ozval, byl Andrej Babiš, poté jsme jednali s panem Sobotkou, v úterý jsme jednali s panem Schwarzenbergem,“ doplnil Franc s tím, že dnes je čeká schůzka s lidovci a příští týden zasednou k jednacímu stolu s komunisty.

Hyde Park ČT24 (zdroj: ČT24)