Prezident znovu odmítl jmenovat Fajta a Ošťádala profesory. Univerzita zvažuje další žaloby

Fyzik Ivan Ošťádal a kunsthistorik Jiří Fajt nebudou profesory. Prezident Miloš Zeman je odmítl jmenovat poté, co mu soud celou záležitost vrátil k dalšímu řízení. Upozornil na to mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek. Škola proto znovu zvažuje podání žalob.

V roce 2015 nepodepsal prezident jmenovací dekrety tří profesorů – Jiřího Fajta a Ivana Ošťádala z Univerzity Karlovy a Jana Eichlera z Vysoké školy ekonomické. Po třech letech sporů s Fajtem a Ošťádalem, resp. jejich univerzitou vrátil Městský soud v Praze věc hlavě státu s tím, že má rozhodnout znovu.

Soud zároveň řekl, že prezident nemůže po řádném řízení o jmenování profesorem sám znovu posuzovat, zda kandidát splňuje podmínky pro jmenování. Jinak by totiž nepřípustně zasáhl do autonomie vysokých škol. Z Hradu pak ale zaznělo další NE.

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima řekl, že Hrad zopakoval důvody o pochybnostech o morálním profilu obou kandidátů, tedy domnělou činnost za minulého režimu v případě Ivana Ošťádala a údajné pochybení ve funkci ředitele Národní galerie u Jiřího Fajta. V jeho případě ještě připojil novou pochybnost, že na vysoké škole neučil dostatečně dlouho, aby mohl profesorem být.

Rektor Univerzity Karlovy k prezidentovu rozhodnutí nejmenovat profesory (zdroj: ČT24)

Podle Zimy ovšem prezident svůj nový argument omezil pouze na Fajtovu pedagogickou kariéru na Karlově univerzitě. „On ale učil na Technische Universität Berlin, kde vychovával také postgraduální studenty. V moderním světě se počítá pedagogická aktivita i na jiných významných institucích,“ zdůraznil rektor.

Podle právníka Hradu Marka Nespaly rozhodl prezident již v polovině loňského listopadu. Dodal, že Hrad v novém rozhodnutí údajné prohřešky uchazečů o profesuru „katalogizoval“ a zejména poukázal na „zásadní nedostatky ve jmenovacím řízení“.

Spor podle všeho opakovaným odmítnutím nekončí. „Dopis studujeme. Domníváme se, že došlo také k procesním pochybením. S vysokou pravděpodobností v nejbližších dnech po dohodě s oběma účastníky podáme v dané věci správní žaloby,“ podotkl Tomáš Zima. Připomněl, že městský soud v loňském verdiktu „říká, že prezidentu republiky nepřísluší posuzování uchazečů jako takových“.

Údajné „kontakty na StB“ a smlouva s bankou jako důvody nejmenovat

Když prezident prostřednictvím svého mluvčího vysvětloval, proč nepodepsal jmenování Jana Eichlera, Jiřího Fajta a Ivana Ošťádala, hovořil o pochybnostech o jejich morálním charakteru. Znovu je vyjádřil po loňském rozsudku. V případě Eichlera a Ošťádala hovořil o jejich údajné činnosti za minulého režimu – konkrétně „působení v propagandistických útvarech Československé lidové armády“, které Hrad přičítal Eichlerovi, a domnělých „kontaktech na Státní bezpečnost“ v případě fyzika.

Rozhodnutí nejmenovat kunsthistorika a ředitele Národní galerie Fajta pak Zeman podložil článkem v novinách, ze kterého vyplývalo, že galerie jednala s bankou o sponzorském daru, jehož součástí měl být i příspěvek na ředitelův plat.

Fajt tehdy upozorňoval, že sponzorská smlouva mezi Národní galerií a Komerční bankou nebyla uzavřena. Nyní uvedl: „Pokud má někdo pochyby o tom, že toho nejsem kvalifikačně hodný, tak by si mohl uvědomit, že jsem se dvakrát habilitoval, jedna habilitace je v Německu, jedna tady v Čechách.“

Ošťádal a Eichler pak obvinění z Hradu odmítli. Zatímco oba docenti Univerzity Karlovy ve sporu s prezidentem vytrvali, Jan Eichler po roce žalobu stáhl.

 • 5. května 2015: Prezident republiky odmítl podepsat jmenování tří navržených profesorů – Jiřího Fajta a Ivana Ošťádala z Univerzity Karlovy a Jana Eichlera z VŠE.
 • květen 2015: Prezident Zeman čelil široké kritice. Rektor UK Tomáš Zima jeho postoj označil za nepřijatelný zásah do akademických svobod, Miloše Zemana kritizoval i tehdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Miloš Zeman jednal o situaci s tehdejším ministrem školství Marcelem Chládkem (ČSSD), názor však nezměnil.
 • 20. listopadu 2015: UK a VŠE společně se třemi kandidáty na profesory podaly žalobu na prezidenta. Akademici argumentovali tím, že vysokoškolský zákon prezidentovi neumožňuje podpis odmítnout.
 • leden 2016: Prezident zaslal ministryni školství Kateřině Valachové (ČSSD) dopis, ve kterém jí sdělil, že tři jemu navržené profesory nejmenuje.
 • 22. dubna 2016: VŠE oznámila, že Eichler vzal žalobu na hlavu státu zpět a stejně se na jeho žádost zachová i škola.
 • 21. září 2016: Městský soud v Praze zamítl Ošťádalovu žalobu, podle které je prezident ve věci jmenování profesora nečinný.
 • 17. října 2016: Městský soud odmítl Ošťádalovu žalobu na nezákonnost prezidentova rozhodnutí. Podle soudu byla žaloba doručena pozdě.
 • 25. listopadu 2016: Městský soud zamítl Fajtovu žalobu na nečinnost prezidenta.
 • 2. března 2017: Nejvyšší správní soud rozhodoval o kasačních stížnostech Ivana Ošťádala a UK proti verdiktům městského soudu. Jedné stížnosti vyhověl a vrátil městskému soudu žalobu směřující proti rozhodnutí o nejmenování Ošťádala.
 • Květen a listopad 2017: Ošťádal, Fajt a UK podali stížnosti k Ústavnímu soudu, který je zamítl.
 • 7. září 2017: NSS zamítl stížnosti Jiřího Fajta a UK.
 • 27. dubna 2018: Městský soud zrušil Zemanovo rozhodnutí o nejmenování Ošťádala a Fajta profesory. Věc prezidentovi vrátil k dalšímu řízení. Hrad podal proti verdiktu kasační stížnost, ale později ji stáhl.
 • listopad 2018: Prezident republiky znovu rozhodl, že Jiřího Fajta a Ivana Ošťádala nejmenuje profesory.
 • 14. ledna 2019: Univerzita Karlova zveřejnila opakované rozhodnutí prezidenta profesory nejmenovat. Avizovala další žaloby.