Obce chtějí s přesunem pravomocí víc peněz od státu. A změnu ústavy

Události ČT: Obce chtějí s přesunem pravomocí víc peněz od státu (zdroj: ČT24)

Zástupci měst vyzvali vládu, aby malé obce mohly po roce 2021 evropské dotace čerpat ve větší míře. Volají rovněž po jednodušší administrativě. Kabinet navíc varovali, že pokud na ně bude přenášet další povinnosti, budou za to požadovat pokrytí veškerých nákladů, které jim vzniknou.

Příjmy obcí rostou. Zatímco loni dosáhly 294 miliard korun, letos by to podle odhadu mělo být už přes 330 miliard. I za celý letošní rok by měly obce vykázat přebytek. A příští rok ještě o dalších zhruba šest miliard víc. Jejich finanční přebytek se však pozvolna snižuje.

Radnice se teď postupně dozvídají, na jaké další projekty budou moci v příštím roce žádat o peníze. Obcím do tří tisíc obyvatel mají jít stovky milionů – třeba na opravy silnic, sportovišť nebo veřejných budov. Podobně mají směřovat peníze i do větších obcí.

Celkem jsou zatím připraveny národní dotace převyšující tři miliardy. Podle ministerstva financí dostanou obce více peněz právě prostřednictvím dotací.

„Navýšili jsme rozpočet ministerstva pro místní rozvoj v tomhle směru až o dvě miliardy,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Ministryně však zároveň vyloučila, že by se měnilo rozpočtové určení daní. Tedy podíl peněz, které obce dostávají z vybraných daní. „Jsme spojené nádoby, jsme na jedné lodi. Když se daří státu a stát vybere daně, tak se daří i obcím,“ dodala.

Řešení skrze ústavu

Obce ale vládu varují, že pokud bude stát přenášet na obce další povinnosti nebo zvyšovat výdaje jejich rozpočtů, měl by mít povinnost peníze poslat. Jako třeba když nařídí zvýšení platů. Chtějí dokonce v tomto duchu změnit ústavu.

„Pokud o něčem stát rozhodne a dotkne se to našich rozpočtů, tak by to mělo být takto navázáno,“ myslí si předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Stejného názoru je místopředseda ODS Martin Kupka. „Pokud stát uloží něco obcím a městům, tak na to musí najít finanční prostředky,“ řekl. Změnu ústavy podporují i kraje. Společně teď budou hledat podporu v parlamentu.

Obecní rozpočty plní hlavně daně. A to až ze 70 procent. Necelých dvacet procent příjmů obcí pak tvoří takzvané transfery. To jsou například příspěvky, dotace, granty nebo třeba dary. Podle zákona o rozpočtovém určení daní jim náleží 23,58 procenta z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů fyzických a právnických osob. Výnos daně z nemovitostí, které se nacházejí na území dané obce, jim pak náleží celý.