Kontroloři odhalili u ministerstva nedostatky u dotací na regionální a speciální školství

Dotace na regionální a speciální školství provázely nedostatky při rozdělování peněz i porušování pravidel. Vyplývá to ze závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který prověřil rozdělování peněz ministerstva školství (MŠMT) v letech 2016 až 2018. NKÚ zkontroloval projekty za téměř 260 milionů korun. Ministerstvo se proti velké části formulací kontrolního protokolu ohradilo, doporučení NKÚ byla podle něj v navazujících programech uplatněna.

Z kontroly mimo jiné vyplynulo, že ministerstvo při podpoře regionálního školství nezohlednilo skutečné potřeby v regionech a při rozdělování dotací postupovalo v určitých případech netransparentně a znevýhodňovalo některé příjemce.

Ministerstvo podle kontrolorů nebylo navíc důsledné při kontrolování a vymáhání dodržování podmínek dotace. Nedostatky zjistil úřad i u příjemců. „Porušovali podmínky dotace i právní předpisy,“ uvedl. NKÚ ohlásil finančním úřadům podezření na porušení rozpočtové kázně za více než 86 milionů korun.

Nedostatky se týkaly porušování podmínek dotace i právních předpisů. Šlo například o chyby při vypisování zakázek, uvedení nepravdivých údajů v dokumentaci k projektu, neúplné doklady nebo nedostatky v platbách dodavatelům.

„V případě NKÚ kontrolovaného vzorku 18 akcí se ve dvou případech potvrdilo zjištění MŠMT, na které byla kontrolní skupina NKÚ upozorněna,“ uvedl resort. V jednom případě bylo zahájeno správní řízení o odnětí dotace.

Programy, které vytvořilo ministerstvo, měly prostřednictvím dotací zlepšit podmínky v dětských domovech, výchovných ústavech, speciálních školách zřizovaných MŠMT anebo vytvořit nové výukové kapacity v regionálních školách zřizovaných obcemi, městy či kraji. Většina peněz tak byla určena na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci těchto zařízení a zlepšení jejich vybavení.

Oba kontrolované programy byly podle ministerstva zahájeny v roce 2013, respektive 2014. „V době kontroly však ještě zdaleka nebyla ukončena závěrečná vyhodnocení všech akcí a obou programů. Ve většině případů tím mohlo dojít k mylnému dojmu, že MŠMT nedostatečně kontroluje dodržování podmínek pro poskytnutí dotace,“ reagovalo ministerstvo.

U programu pro regionální školství vybral resort 12 projektů k podpoře, aniž si podle kontrolního úřadu předem zjistil skutečné potřeby v regionech. Projekty navíc vybral v době, kdy neměl schválen objem peněz ze státního rozpočtu a nebyly stanoveny ani cíle programu. „Více než 17 miliony korun tak podpořilo i projekty, které byly dokončeny ještě předtím, než měl celý program schválenu dokumentaci,“ uvedl NKÚ.

Porušení vlastních podmínek

Kontroloři také zjistili, že ministerstvo porušovalo při rozdělování dotací podmínky, které samo stanovilo. Například vyplatilo přes 46 milionů korun dvěma projektům, které je podle pravidel neměly dostat. V několika případech byly skutečné náklady na dotovaný projekt nakonec nižší, než se plánovalo. MŠMT ale na to nereagovalo a vyplatilo dotaci v původní výši.

Dále kontroloři zjistili, že ministerstvo měnilo pravidla pro poskytování a čerpání dotací. „Vytvářelo tím pro příjemce nerovné podmínky,“ podotkli kontroloři. Podle nich ministerstvo v programu pro speciální školství u sedmi ze 13 kontrolovaných projektů vydalo pokyny, které byly v rozporu s dokumentací celého programu.

U regionálního školství pak bezdůvodně nastavilo všem pěti kontrolovaným akcím mírnější podmínky, než určovala dokumentace programu. Měnilo i povinný podíl, který má platit příjemce ze svých prostředků, nebo dobu, po kterou měl majetek pořízený z dotace sloužit danému účelu.

Od roku 2014 má být v rámci programu šesti vyhlášených výzev podpořeno 148 akcí o celkovém objemu poskytnuté dotace ve výši téměř 1,6 miliardy korun. Největší počet žádostí byl předložen z oblasti Středočeského kraje a Vysočiny. Vznikne 113 nových tříd mateřských škol s navýšením kapacity pro 2598 dětí. Přibude i 149 nových učeben základních škol s navýšením pro 3636 žáků základních škol, uvádí ministerstvo.

Výrazné nedostatky při rozdělování dotací zjistil NKÚ u ministerstva školství opakovaně i v minulosti. Resortu doporučil, aby přijal taková opatření, která zlepší řízení a kontrolu rozdělování dotací a zároveň sníží riziko nedostatků a následných sankcí u příjemců.