Dotace na nakládání s dešťovou vodou opět přitékají

Stát opět rozděluje příspěvky na lepší využívání dešťové vody. Státní fond životního prostředí začíná přijímat žádosti do druhého kola dotačního programu Dešťovka ve čtvrtek v 10 hodin. Rozdělí 240 milionů korun, z toho polovina půjde výhradně do oblastí postižených suchem.

Jedna domácnost může z programu Dešťovka získat až 105 tisíc korun. Dotace půjdou na využívání dešťové a odpadní vody na zalévání zahrad nebo na splachování záchodu. „Očekáváme, že poptávka bude opět veliká, a proto by zájemci o dotaci neměli s podáním žádosti zbytečně otálet,“ doporučil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

 • Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
  - pro stávající domy v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody
  - dotace až 20 000 Kč + 3500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů 
  - seznam suchých obcí zde
 • Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
  - pro stávající domy i novostavby v celé ČR
  - dotace až 30 000 Kč + 3500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody
  - pro stávající domy i novostavby v celé ČR
  - dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • Zdroj: www.dotacedestovka.cz

Pokud budou chtít majitelé používat dešťovou vodu ke splachování záchodů napojených na kanalizační síť, budou se muset domluvit s provozovateli kanalizace na podmínkách platby za stočné. Dohodu pak budou muset doložit SFŽP před vyplacením podpory. Projekty se budou muset dokončit do roka od schválení žádosti.

Při otevřeném kohoutku proteče zbytečně až 20 litrů vody (zdroj: ČT24)

V prvním kole Dešťovky stát přijal 2729 žádostí, dalších 3260 jich zůstalo v systému rozpracovaných. „Ten program od začátku měl mít hlavně motivační funkci. Motivační v tom, aby se o tom začalo mluvit, což se zřejmě povedlo. Výzva byla velmi úspěšná, my jsme to vyčerpali za 28 hodin,“ řekl již dříve Richard Brabec. Nyní by stát chtěl uspokojit alespoň 5 tisíc žadatelů.

Česko je střechou Evropy, všechna voda odtéká

Stát chce programem bojovat proti plýtvání vodou a proti suchu. „Česko je střechou Evropy. Všechna voda odtéká. Jediná voda, kterou máme, je voda srážková. S dešťovkou musíme daleko lépe hospodařit. Naši předkové to dělali běžně. Mnozí podlehli dojmu, že vody bude vždy dost, ale ono jí vždy dost být nemusí. V některých obcích, a jsou jich stovky, vysychají studny,“ upozornil Brabec.