Česku chybí dostatečná koncepci péče o seniory

Praha - Občanské sdružení Život 90 upozorňuje na to, že v Česku chybí koncept dlouhodobé zdravotní a sociální péče. Instituce, které ji nabízejí, mají výrazné nedostatky. Problémem je i diskriminace jak v zařízeních pro seniory, tak i na trhu práce. V Česku přitom žijí více než dva miliony lidí starších 60 let.

Stáří by mělo být etapou života, kterou chce každý prožít v klidu a pokoji. Někteří starší lidé proto volí například domovy důchodců. Dostat se tam je ale takřka nemožné, protože jsou plné. Nový systém nastolil zákon o sociálních službách. „Domovy si dělají pořadníky sami. Nejdůležitější pro přijetí do domova pro seniory je přiznání příspěvku na péči,“ vysvětluje sociální pracovnice Života 90 Julie Městková.

Takový klient pak získá vstupenku do doma dřív než ten, který intenzivní péči nepotřebuje. Ne všichni senioři ale umějí, po roce platnosti zákona s penězi od státu nakládat. Navíc jim chybí jim informace. „Je to nedostatek, který musí státní správa rychle napravit, protože jinak dojde k malérům, které budou mít velmi neblahé důsledky,“ tvrdí ředitel Života 90 Jan Lorman.

Nabídky pro seniory ale podle organizace Život 90 nejsou příliš lákavé. Léčebny pro dlouhodobě nemocné umožňují pouze dočasný pobyt a jde o nemocniční prostředí. Domovy důchodců zase často zajišťují nedostatečnou kvalitní zdravotní péči, mají problémy s léky či pomůckami. Ministerstvo práce chce řešit situaci jinou cestou. „Nechceme se soustředit na výstavbu nových domovů pro seniory. Chceme se soustředit, aby lidé dostávali péči v prostředí, ve kterém žijí,“ vysvětluje ideu náměstek ministra práce a sociálních věcí Marián Hošek (KDU-ČSL).

Poprvé v Historii České republiky bude letos lidí starších šedesáti let více než osmnáctiletých. Pro českou ekonomiku by se právě senioři mohli stát výraznou dominantou. Zvyšuje se totiž počet zdravých a aktivních seniorů. Podle ekonoma Aleše Michla se můžou stát velmi perspektivní pro podnikatele. Senioři totiž budou více cestovat, chodit do divadel a na koncerty. Už teď někteří z nich doplňují i mladé kolektivy ve firmách. „Hodně firem zažíná spoléhat na starší lidí. Volí si je do představenstva a snaží se vybalancovat mezi mladými staršími.“

Pomoci seniorům nejen na trhu práce má i antidiskriminační zákon. Ten má na příští schůzi projednat sněmovna.