Česko spustilo Schengenský informační systém

Praha - Česká republika má od 1. září přístup ke všem datům Schengenského informačního systému. Do konce roku do jeho databáze musí zadat všechny potřebné informace, které jsou nutné pro splnění jedné z klíčových podmínek vstupu do schengenského prostoru.

Schengenský informační systém (SIS) je v podstatě databáze, která obsahuje národní záznamy všech zúčastěných zemí. V současné době obsahuje pátrání po osobách, na které byl vydán evropský zatykač a seznam nežádoucích osob, neboli cizinců, kteří mají zakázaný pobyt na území schengenského prostoru. „Systém umožňuje i sledování konkrétních položek, ať už vozidel, bankovek, dokumentů, nebo zbraní. Každá položka má svou databázi, kde se dá její původ zjistit,” doplňuje Marián Brzybohatý z Policejní akademie ČR. V Česku se do systému kromě policejní databáze zapojují i databáze ministerstva vnitra a dopravy a údaje bude mít k dispozici mimo jiné celní správa.

České záznamy se začínají do SIS zadávat od dnešního dne. Obsahují pouze základní informace, jako jsou jméno, příjmení a datum narození dotyčné osoby, jednoduchý popis skutku a informace pro policisty. Již od soboty má zároveň Česká republika přístup do současných záznamů SIS, které patří stávajícím členským zemím. „U nás je to řešeno přes policejní informační systém pomocí dotazů, což znamená, že je přístupný v podstatě všem policistům, kteří mají přístup do normálních národních databází,” popisuje jeho fungování ředitel Odboru mezinárodní policejní spolupráce Miroslav Hajný z Policejního prezidia ČR.

SIS po našem vstupu do Schengenu jistým způsobem nahradí funkci klasických hraničních přechodů, které budou zrušeny posledním dnem letošního roku. Je tedy jakýmsi kompenzačním opatřením vůči uvolňování režimu na vnitřních hranicích a současně i základním prostředkem pro vzájemnou spolupráci policie. Veškeré české záznamy, které patří do SIS, by do něj měly být vloženy před koncem letošního roku. V květnu 2006 obsahoval celý Schengenský informační systém téměř 16 milionů záznamů. Z toho přes 12 milionů se jich týkalo dokladů totožnosti, 1,5 milionu informací o vozidlech a 1,2 milionu hledaných osob.

Vydáno pod