Zemřel zakladatel německého státu Otto von Bismarck

Berlín - „Železný kancléř“ - tato přezdívka se vybaví při vyslovení jména Bismarck. Jeden z nejúspěšnějších státníků 19. století, příslušník prestižního junkerského rodu, se coby kancléř stal vzorem. Svůj um přenesl především do kombinace německého militarismu a obratné diplomacie, díky které dokázal proměnit většinu svých cílů ve skutečnost.

 Otto Eduard Leopold von Bismarck se narodil roku 1815 do doby, kdy se Evropa vzpamatovávala z napoleonských nájezdů. Studoval práva v Berlíně. Jako dospívající jinoch byl svědkem utváření myšlenky moderního mocného německého státu, postaveném na tvrdé disciplíně pruského ducha. V letech 1836-1839 byl zaměstnán ve státní správě, ale roku 1839 zemřela jeho matka a on spolu s bratry odešel na statek. Roku 1846 zemřel i jeho otec. Bismarck byl tedy nucen vrátit se do místa svého narození - Schönhausenu.

Bismarck však nebyl zdrcen neblahým osudem a začal ihned budovat politickou kariéru, již od roku 1847 zasedal v zemském sněmu. Záhy se stal jedním z nejvýznamnějších politických představitelů pruského státu. Ve spolkovém sněmu ve Frankfurtu nad Mohanem odmítl další spojenectví s Rakouskem a vystupoval jako hlavní představitel opozičního Německého spolku.

Roku 1867 rozpouští Bismarck Německý spolek a zakládá Severoněmecký spolek, v němž má vedoucí úlohu právě Prusko v čele s Bismarckem, zároveň je sestaven nový parlament. Roku 1870 se vyostřují již tak napjaté vztahy s Francií díky Emžské depeši, ve které zesměšnil jednání s Francií. Je mobilizována pruská armáda a po obklíčení francouzské armády u Sedanu a několikaměsíčním obléhání Paříže je Francie donucena v květnu 1871 podepsat mírovou smlouvu; je jí anektováno Alsasko a část Lotrinska a navíc musí Francouzi zaplatit penále 5 miliard franků. Se zabráním francouzských území Bismarck sice nesouhlasil, ale byl umlčen vojenskými kruhy. Téhož roku získal Bismarck největší triumf své kariéry -  v Zrcadlové síni ve Versailles bylo vyhlášeno Německé císařství, Vilém I. se stal německým císařem a Bismarck sám prvním německým kancléřem.

Bismarck úspěšně spolubudoval moderní dynamický stát, založený na silné základně, disciplíně a myšlence „velkoněmeckého“ ducha. Po smrti císaře Viléma I. se však Bismarck uchýlil do ústraní svého venkovského sídla, kde sepsal paměti. Právě 30. července roku 1898 zemřel zhruba hodinu před půlnocí.