Objevení takzvané Willendorfské venuše

Willendorf (Rakousko) - Willendorfská venuše představuje jedno z nejslavnějších zpodobnění člověka. Paleolitickou vápencovou sošku objevil rakouský archeolog Josef Szombathy poblíž města Kremže při stavbě železnice. Někteří vědci se ale domnívají, že Willendorfská venuše pochází původně z Moravy. Nepřímý důkaz, který hovoří o tom, že figurka byla vyrobena u nás, podává také poblíž nalezený pazourek. Tento opracovaný artefakt se údajně shoduje s podobnými nálezy na moravském území.

Willendorfská venuše měří přes jedenáct centimetrů a pochází z doby 24.000 až 22.000 let před naším letopočtem. O jejím původu se ví pramálo. Venuše má podobně jako ta naše věstonická krátké nohy, velká ňadra a široké boky. Na hlavě má jakýsi košík. Podle odborníků se ale jedná o složitý účes z copánků.

S jejím zobrazením se můžeme setkat ve většině světových publikacích zabývajících se paleolitickým uměním. Rakušané jsou na svou „Paní z Willendorfu“ také náležitě pyšní.

Na rozdíl od Věstonické venuše, která je zhotovena z vypálené hlíny, vyřezal pravěký umělec Willendorfskou venuši pazourkovým nástrojem z oolitického vápence. Kámen je velmi čistý, bez přítomnosti mikrofosílií nebo úlomků minerálů. Určení suroviny poněkud komplikuje fakt, že tvůrce sošky dovršil své dílo potřením červeným barvivem.

Pyšným vlastníkem venuše je nyní Přírodovědné muzeum ve Vídni. Vloni se jeho pracovníci rozhodli vypátrat, odkud vlastně surovina z unikátního nálezu pochází. Pátráním pověřili geologa Bisteinera. Ten po měsících bádání vyslovil hypotézu, že Willendorská venuše původně nepochází z Rakouska, ale z Brna.