Školní akademie v Javorníku

Žáci devátých tříd základní školy v Javorníku uspořádali 28. června v místním kulturním domě školní akademii. Celý program připravili sami, bez přispění učitelů nebo rodičů. Celé dopoledne bavili sebe, spolužáky, učitele i rodiče parodováním různých televizních pořadů, humornými scénkami i hudební produkcí. Jejich vystoupení byla často přerušována spontánním potleskem. Druhý den již byl poněkud vážnější. Společensky oblečení deváťáci se dostavili do obřadní síně javornické radnice, kde za zvuků studentské hymny Gaudeamus igitur převzali svá poslední vysvědčení. Na cestu do života se jim dostalo i několika rad od ředitele školy Zdeňka Hořavy a místostarosty Petra Mimry.