Broumovský klášter hostil filmaře

Ďáblova bible, jeden z nejcennějších středověkých rukopisů, se stal inspirací pro nejnovější film režiséra Jiřího Stracha. Tento třídílný detektivní příběh se v týdnu od sedmého do jedenáctého dubna natáčel také v klášteře v Broumově. Ďáblova bible je největší rukopisná kniha na světě. Byla napsána počátkem 13. století v klášteře v Podlažicích u Chrudimi. Podle legendy jí měl za trest napsat z jedinou noc neposlušný mnich. Aby úkol zvládnul, zaprodal svou duši ďáblu, který za něj všechny vědomosti tehdejšího světa sepsal. Ve filmu se objeví Ivan Trojan, Aňa Geislerová, Stanislav Zindulka a další. Film bude mít premiéru na obrazovkách České televize příští rok.