Letní výtvarná dílna

Na konci prázdnin pořádala Základní škola Na kopcích tradiční letní výtvarnou dílnu. Uskutečňuje se již 11 let, trvá od pondělí do pátku. Dílnu letos navštívilo 23 zájemců. Lektoři připravili pro mladé výtvarníky zajímavé činnosti a umožnili jim osvojit si mnoho výtvarných technik. Děti si své výtvory odnesly domů.