Kutnohorská knihovna vystavuje bible

18. března proběhla v Městské knihovně v Kutné Hoře vernisáž výstavy s názvem Bible, kniha knih. Důvodem k uspořádání výstavy bylo získání věrné kopie Velislavovy bible. Kromě této vzácné bible si mohou návštěvníci prohlédnout spoustu jiných exponátů, například rodinnou bibli z počátku 20. století nebo různá vydání biblí pro děti. Výstava biblí bude v Městské knihovně v Kutné Hoře probíhat do konce dubna. Na ni naváže zeměpisná expozice z cest do Tádžikistánu.