Dům K. H. Borovského v Brixenu

V Brixenu, na domě, kde strávil čtyři roky svého vyhnanství, byla odhalena pamětní deska Karla Havlíčka Borovského. Zásluhu na tom mají především pánové Jiří Morava a Heinz Weiss. V Jižním Tyrolsku usazený historik a spisovatel Jiří Morava, který je jedním z největších znalců Karla Havlíčka, o něm sepsal několik publikací. Pro současného majitele domu Heinze Heisse je Havlíčkův odkaz stále živý. Dům je zachován v podobě, jakou měl v čase Havlíčkova pobytu a v plánu je vybudování Havlíčkovy pamětní síně. Dům je turistům stále otevřený.