Antarktická expedice 2011 – Zahájili jsme cestu zpět do České republiky

Brno - Od 22. do 25. února jsme pokračovali v plnění úkolů souvisejících s ukončením expediční sezóny na ostrově Jamese Rosse a přípravou stanice na zimní období. Počasí nám poměrně přálo, neboť s výjimkou jednoho dne, kdy byla silná vichřice, panovalo sice větrné, ale vcelku dobré počasí, které nám umožnilo dokončit všechny venkovní práce v bezprostředním okolí stanice.

Rychlým tempem jsem rovněž dokončovali zazimovací práce i uvnitř stanice, neboť na 26. února byl stanoven první možný termín naší přepravy na palubu chilského ledoborce Almirante Viel, který právě operoval ve vodách průlivu Antarctic Sound. Proto jsme stanici „zazimovali“ v dostatečném předstihu tak, abychom 26.2. ráno byli se všemi zavazadly a expedičním nákladem nachystáni na vrtulníkový přelet ze stanice na ledoborec. Tato strategie se nám vyplatila, neboť ten den panovalo slunečné počasí s velmi dobrou horizontální a vertikální viditelností. Rychlost větru rovněž umožňovala bezpečný přelet vrtulníky. Kapitán ledoborce proto rozhodl o našem přesunu a kolem poledne přiletěl na stanici J.G. Mendela první vrtulník. Jednotlivé lety mezi stanicí a ledoborcem byly relativně dlouhé (okolo 30 minut), neboť jsme létali na vzdálenost přesahující 60 km. Nicméně, díky  dobrému počasí jsme se všichni přepravili na palubu a vrtulník s posledními členy naší expediční posádny dosedl na palubu ledoborce krátce před čtvrtou hodinou odpoledne.

Nyní se tedy nacházíme na ledoborci Almirante Viel a pokračujeme v plavbě podél souostroví Jižní Shetlandy, kde ledoborec plní své další úkoly. Dnes, 27.2., byla mimo jiné vyloděna část ekvadorské letní expediční posádky na stanici Maldonado. V následujících dnech bude ledoborec ještě připlouvat k dalším antarktickým stanicím v oblasti Jižních Shetland, kde se uskuteční vyloďovací a naloďovací operace. Poté se vydá přes Drakeův průliv do jihoamerického přístavu Punta Arenas. Pokud bude panovat dobré počasí, měli bychom do Punta Areanas dorazit před koncem prvního týdne v březnu.  Poté se Vám opět ozveme s další zprávou.

Miloš Barták

z paluby ledoborce Almirante Viel