Morava se vylidňuje a stárne

Ostrava, Olomouc - Morava se potýká s úbytkem obyvatel a navíc stárne. Takové jsou předběžné výsledky loňského sčítání lidu, domů a bytů. Počet trvale žijících lidí výrazně klesl v Moravskoslezském, Olomouckém i Zlínském kraji. A lepší to podle statistiků nebude ani v budoucnu.

Moravskoslezský kraj. Od posledního sčítání v roce 2001 ubylo v regionu dvacet devět tisíc obyvatel. V kraji tak v rozhodný okamžik – tedy k 26. březnu 2011 – žil jeden milion dvě stě třicet šest tisíc a dvacet osm lidí. Typickým obyvatelem je přitom čtyřicetiletá žena. „Žena, která žije sama, která má střední odborné vzdělání, ale bez maturity. Žena, která má v domácnosti k dispozici počítač připojený k internetu,“ upřesnil ředitel Krajské správy Českého statistického úřadu v Ostravě Jaromír Kartous.

Olomoucký kraj. Ani tady statistici povzbudivá data nezaznamenali. Počet obyvatel se v regionu snížil na šest set čtyřicet tisíc. V porovnání se sčítáním v roce 2001 tak ubyly čtyři tisícovky lidí. O tisíce klesly počty obyvatel ve všech bývalých okresních městech. Sčítání navíc potvrdilo, že kraj postupně stárne. „Nejmladší složka obyvatelstva – ty děti do čtrnácti let, se podstatně snížila na úkor té nejstarší složky obyvatelstva v tom postproduktivním věku,“ potvrdil Miloslav Pospíšil - vedoucí Sčítání lidu, domů a bytů 2011 pro Olomoucký kraj. Naprostým unikátem v rámci Olomouckého kraje je tak podle statistiků obec Hlušovice na Olomoucku. Ještě v roce 2001 žily ve vesnici, která leží asi sedm kilometrů od Olomouce, jen asi tři stovky obyvatel. Jejich počet se teď ale rekordně zvýšil. „Ten nárůst za deset let, čili při sčítání v roce 2011, už představoval sedm set sedmdesát obyvatel,“ upřesnil Pospíšil. „Jeden důvod je, že je to blízko Olomouce a ten druhý, že v dané chvíli byla dobrá doba na nákup pozemků a stavbu rodinného domu,“ myslí si starosta obce Hlušovice Jaromír Malý.

Video Reportáž Evy Knajblové
video

Reportáž Evy Knajblové

I domů v Hlušovicích výrazně přibylo. Místo původních devadesáti dvou rodinných domů jich v obci stojí dvě stě čtyřicet. „Hlušovice mají největší relativní nárůst jak domů, tak bytů v Olomouckém kraji. Vymykají se všem ostatním obcím v tomto ohledu. Prošly významným stavebním boomem,“ potvrdil pracovník ČSÚ Olomouc Jiří Frelich.

S úbytkem obyvatel se Morava bude potýkat i nadále. Lidi podle statistiků odvede z regionu touha po lépe placené práci a kvalitnějším životním prostředí.