Mikulovská synagoga získá svoji původní podobu

Mikulov – Židovský chrám v centru Mikulova prochází zásadní rekonstrukcí. Synagoga z 16. století byla naposledy renovována v sedmdesátých letech, současné opravy se dočkala díky projektu Deset hvězd spolu s dalšími devíti židovskými památkami po celé republice. V mikulovské synagoze by mělo vzniknout vzdělávací centrum s expozicí o Rabbi Löwovi.

Jediná v Česku dochovaná synagoga takzvaného polského typu stojí v jihomoravském Mikulově. „Je typická čtyřmi kopulemi a stejným počtem sloupů uprostřed hlavní místnosti,“ popsala jedinečnost synagogy historička Dana Massowová. Stavba z 16. století byla po požáru v roce 1719 přestavěna v barokním stylu, který vtiskl chrámu jeho dnešní podobu. Na přestavbě se podílel tehdejší dietrichsteinský architekt J. Ch. Oedtl, který řídil i přestavbu mikulovského zámku. Právě do této podoby by se teď historická modlitebna měla vrátit. 

Na místě už skončil archeologický průzkum, který odhalil jen pár historických střepů. Začít tak mohla samotná rekonstrukce. Zvenčí synagogy bude upravena dlažba, mramor ze 70. let teď dělníci odstraňují pryč. Renovace se dočkají i podlahy uvnitř modlitebny. „Tady uvnitř teď probíhají zásypy po archeologických průzkumech, bude se dělat nová podlaha,“ popsal Pavel Sitora ze společnosti Archatt provádějící rekonstrukci. Do práce se pustí i restaurátoři – ti obnoví vnitřní výmalbu. 

Video NO COMMENT: Opravy mikulovské synagogy
video

NO COMMENT: Opravy mikulovské synagogy

„Kromě koncertů, výstav a expozice o historii mikulovské židovské obce, nabídne zrenovovaná synagoga novou expozici Rabbi Löw a židovská vzdělanost na Moravě,“ potvrdila historička Dana Massowová. Rabín Jehuda Löw ben Becalel byl moravským zemským rabínem a část svého života prožil právě v Mikulově. 

Rabbi Löw

Rabi Löw a GolemJehuda Liva ben Becalel známý též jako rabbi Löw, byl židovský rabín a učenec, údajný tvůrce legendárního pražského golema. Působil jako vrchní moravský zemský rabín v Mikulově a později jako vrchní rabín v Praze. Za vlády Rudolfa II. Rabi Löw založil a vedl v pražském židovském ghettu talmudistickou školu, takzvanou ješivu. Je pohřben na Starém židovském hřbitově v Praze.

Zdroj: Wikipedie


Deset hvězd – deset památek

Péče stavařů a restaurátorů se mikulovské synagoze dostalo díky projektu Deset hvězd. Za přispění 280 milionů korun z evropských fondů se v rámci projektu renovuje dalších devět židovských památek po celé republice. „Až na malé výjimky byly synagogy, obecní a rabínské domy i hřbitovy v tragickém stavu. Utrpěly těžce za nacistické éry a v podstatě stejně byly zanedbávány a ničeny i v období totality,“ uvedl předseda Federace židovských obcí v ČR Jiří Daníček. Rekonstruované objekty se spojí do sítě regionálních vzdělávacích center židovské kultury.

Mapa renovovaných synagog
Mapa renovovaných synagog

Mikulovská synagoga přestala svůj účel plnit po okupaci pohraničí v říjnu 1938. Židé se do modlitebny ještě krátce vrátili po druhé světové válce, kdy byla místní židovská obec dočasně obnovena. V roce 1960 se majitelem synagogy stal stát, budova ale chátrala. Od rekonstrukce v 90. letech zde sídlí Regionální muzeum v Mikulově.

Židé v Mikulově

Židovský hřbitovMikulov byl od 16. do 19. století náboženským, politickým a kulturním centrem židovství na Moravě. Zdejší židovská obec byla bezkonkurenčně nejrozsáhlejší a nejpočetnější v celém regionu. Mikulov se na čas stal centrem židovského vzdělávání evropského významu.

Z rozsáhlého areálu židovské čtvrti o rozloze 13 a půl hektaru na západním svahu zámku se po asanacích zachovalo 90 domů včetně budov židovské školy a starobince. Z někdejších 12 synagog a modliteben se dochovala dodnes Horní synagoga a části dvou dalších. Na mikulovském židovském hřbitově je dva a půl tisíce náhrobků.