Mikulčice pokračují ve snaze zařadit památník na seznamu UNESCO

Mikulčice/Brno - Velkomoravské hradiště Valy v Mikulčicích na Hodonínsku s nedalekým kostelem sv. Markéty Antiochijské ve slovenských Kopčanech by mohlo být zapsáno mezi světové památky UNESCO už v roce 2013. Snahou je, aby se tak stalo v souvislosti s připravovanými oslavami 1150. výročí příchodu věrozvěstů a moravských patronů – sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Česko-slovenská pracovní skupina dnes připravovala podklady pro podání návrhu zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Definitivně připravená by měla být nominace v září.

Česká republika se Slovenskem v minulosti zápis areálu na seznam navrhla. Těsně před rozhodnutím byl ale stažen. Pokud by totiž neuspěl při posuzování vedením UNESCO, byla by tak zcela ztracena šance, že by se v budoucnu ještě mohl o zápis mezi prestižní památky světa opět ucházet. Důvodem stažení bylo to, že nominace nebyla dostatečně vědecky vyargumentována. Teď by měl návrh na zapsání do UNESCO získat druhou šanci. „Kandidaturu chceme podpořit také kolokviem mezinárodních odborníků a putovní výstavou o Mikulčicích, která by měla cestovat po Evropě,“ říká vedoucí památníku František Synek a dodává: „Spojení s Kopčanami je výhodné také proto, že přeshraniční projekty mají obvykle větší šanci na úspěch.“

Zedníci budou již brzy pokračovat ve vyzdívání základů kostelů, baziliky a knížecího paláce z kamene do výšky čtvrt metru. Do příštího jara budou v areálu umístěny skleněné tabule s ilustracemi zaniklých staveb. Budou umístěny tak, aby průhledem přes ně vznikl optický klam, kdy se kresba spojí s vyzděnými základy a vytvoří iluzi, že objekt existuje.

Letos se počítá s vysazením takzvaných travních řek. Valy ležely na ostrovech v meandru řeky Moravy. Kudy kdysi protékala, to ukáže vysazená tráva. Do oslav příchodu věrozvěstů na Moravu se ale nestihne oprava hlavní budovy a stavba mostu přes řeku Moravu do sousední slovenské obce Kopčany, u níž stojí kostelík z období Velké Moravy.

Z poznatků vědců vyplývá, že mikulčické hradiště Valy bylo jedním z největších mocenských center nejen Velké Moravy, ale i tehdejší střední Evropy. Také bylo jedinečným příkladem vznikající městské aglomerace. Rozkládá se na asi deseti hektarech. Podle některých názorů mohly být Valy bájným velkomoravským hlavním městem Veligradem, který se dosud nepodařilo nalézt.

Slovanské hradiště v Mikulčicích
Slovanské hradiště v Mikulčicích
Více fotek
  • Slovanské hradiště v Mikulčicích autor: ČT Brno, zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2456/245541.jpg
  • Nalezené nářadí autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2469/246806.jpg
  • Práce archeologů autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2469/246808.jpg
  • Obnažené základy tzv. desátého kostela v Mikulčicích autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2538/253720.jpg
  • Archeologický průzkum v Mikulčicích autor: ČT Brno, zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1729/172876.jpg
  • Slovanské hradiště v Mikulčicích zdroj: Mikulčice http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/5/451/45083.jpg
  • Velkomoravský památník v Mikulčicích autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/313/31232.jpg
  • Velkomoravský památník v Mikulčicích autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/313/31231.jpg

Valy tvořila nejen klasická zástavba. Archeologové našli v této lokalitě základy 11 kostelů a knížecího paláce. Nejnovější poznatky naznačují, že velkomoravská knížata spravovala svoji říši „ze sedla koně“. Střídavě tedy patrně působila v hlavních centrech říše, což bylo v raném středověku obvyklé.

Mikulčickou část archeoparku čekají v nejbližších letech zásadní úpravy za více než sto milionů korun. Do výše půl metru bude obnoveno kamenné zdivo kostelů a paláce. V terénu vzniknou skleněné tabule s kresbami těchto objektů tak, aby při pohledu přes ně měl návštěvník jasnou představu o tom, jak vypadaly.

V areálu vznikne rozhledna, která nabídne obdobný pohled na dávno zaniklý areál přes své skleněné opláštění. Modernizovány budou i všechny expozice. Valy a Kopčany, kde stojí nejstarší dochovaný velkomoravský kostel, propojí most přes řeku Moravu.

Archeologové získají nové zázemí

Archeologové chtějí během letoška v Trapíkovicích vybudovat novou základnu pro své výzkumy. Od požáru v roce 2007 totiž pracují v provizorních podmínkách. Přímo v terénu je letos čekají revizní výzkumy pozůstatků starých kostelů z devátého století. Začnou také s přípravou na velmi náročný projekt, kdy se budou snažit obnovit říční ramena kolem hradu, která by chtěli po třiceti letech opět otevřít.