Jarní počasí zlákalo lidi k úklidu zahrad. Hasiči hned měli víc práce

Jižní Morava - Jihomoravští hasiči o víkendu opakovaně vyjížděli k požárům trávy na zahradách i polích. Ačkoliv se jednalo spíše o menší požáry, hasiči okamžitě vydali varování, aby byli lidé při pálení zbytků listí a klestí opatrnější. Vloni při požárech zemřelo šest lidí, nejvíce od roku 2000.

Zahrádkáři i majitelé rodinných domů využili jarního počasí a pustili se do úklidu svých pozemků. Poznali to i hasiči, po zimní přestávce o víkendu opět vyjížděli k požárům trávy. S lokálními požáry hasiči bojovali například v Popicích na Znojemsku, Újezdu u Brna nebo v Rakovecké ulici u Brněnské přehrady.

„Tragické následky mívá nejen plošné vypalování porostů, ale také spalování porostů shrabaných či různých odpadů. Při silném větru dochází snadno k rozšíření ohně mimo ohniště. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu se suchou vegetací,“ varoval mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Fakta o požárech trávy a lesních porostů

Hasiči vyjíždějí k požárům travnatých porostůPožáry přírodních porostů způsobené zakládáním ohňů a vypalováním si od roku 2000 vyžádaly 22 obětí a zraněno bylo 350 osob. Jen v loňském roce 2012 zemřelo při těchto požárech 6 lidí, což je nejvíc od roku 2000. Způsobené škody se vyšplhaly na 194 milionů korun.

(zdroj: HZS Jihomoravského kraje)


„Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi jen na předem připravených, přiměřeně velkých hromadách za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a prostředků na prvotní hasební zásah,“ řekl Mikoška.

V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu hasiči doporučují dodržování těchto pravidel:

  • velikost hromad klestu, případně zbytků po těžbě, po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
  • při náhlém zhoršení počasí - silném větru - pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
  • místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
  • místo spalování musíte zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
  • místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně,
  • po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujte,
  • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
  • spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
  • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

(zdroj: HZS Jihomoravského kraje)