ICRC na rozcestí, jeho zakladatel již nebude jeho šéfem

Brno - Mezinárodní centrum klinického výzkumu ICRC, které je nedílnou součástí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, bude mít od prvního května nového ředitele. Autor základní koncepce jedinečného vědecko-výzkumného centra nové generace Tomáš Kára neprošel výběrovým řízením. Nahradí ho slovinský neurolog Gorazd B. Stolkin. Tento krok vyvolal řadu debat a nesouhlas zástupců americké Mayo Clinic v Rochesteru v Minnesotě, která celý projekt zaštítila. Nový ředitel nemocnice Roman Kraus je ale přesvědčen, že mezinárodní komise, která vybrala slovinského odborníka, přinesla projektu lepší budoucnost a především lepšího manažera.

„K té změně dochází na základě rozhodnutí mezinárodní výběrové komise, jejíž výběr byl zakotven v projektu už v roce 2009. V něm bylo jasně napsáno, že do doby, než se komise sejde a vybere stálého ředitele s funkčním obdobím do roku 2015, bude tuto funkci zastávat doktor Kára a pak ji bude zastávat ten, kdo bude vybrán. To se stalo loni na podzim. Komise složená z nezpochybnitelných zahraničních odborníků třikrát zvolila Gorazda Stolkina ze Slovinska,“ uvedl nový ředitel Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Roman Kraus, jehož novým úkolem je tuto nemocnici sloučit s Fakultní nemocnicí Brno.

Vy jste ale tím, kdo měl nakonec hlavní slovo, a mohl jste výběr ředitele ovlivnit. Přesto jste se přiklonil k rozhodnutí mezinárodní komise. Neobáváte se nyní, že když nebude doktor Kára ředitelem ICRC, přijdete o podporu Mayo Clinic, která byla u zrodu tohoto projektu?
Doufám, že ne. Může samozřejmě dojít k určitým změnám v řídících strukturách institutu, například v sestavě dozorčí rady ze strany Mayo Clinic nebo na postu případného mezinárodního ředitele, kterým je profesor Virend K. Somers. Může se stát, že z pozice odejde. Jsem ale přesvědčen, že všechny vědecké projekty, které běží, zůstanou zachovány. Nezávisle na doktoru Károvi jsou ale už dnes mezi členy českého a amerického týmu osobní vztahy. A koneckonců i moje osobní vztahy povedou k tomu, že ta spolupráce přerušena nebude. A dokonce si myslím, že to není ani v americkém zájmu. Připouštím ale, že pokud by v projektu Mayo Clinic vůbec nebyla, bylo by to zásadní riziko. Vnesla  totiž do něho svoje now how. Přesto věřím, že z projektu jednostranně neodstoupí.

Video Reportáž Andrey Pavelkové
video

Reportáž Andrey Pavelkové

Proč otec myšlenky vybudovat ICRC podle Vašeho názoru neuspěl v tom výběrovém řízení?
Četl jsem zápisy a hodnocení výběrové komise a měl jsem možnost nahlédnout na prezentace obou kandidátů. Dle mého názoru se tady nevybíral nejlepší vědec nebo vizionář, který projekt vymyslel a desetitetou prací dovedl k určité fázi realizace, ale vybíral se manažer, který má projekt řídit a zajistit strategii udržitelnosti projektu pro roce 2015, kdy skončí financování z fondu Evropské unie. V tom byl podle mě důvod rozhodnutí výběrové komise, vybrala lepšího manažera.

Tím by měl být slovinský neurolog Gorazd Stolkin. Co o něm vlastně víte?
Krom dostupných informací, které byly součástí jeho přihlášky do výběrového řízení, jsem se seznámil s jeho vědeckou produkcí a jeho zkušenostmi na projektech mimo jiné ve Spojených státech amerických. Osobně jsem se s ním sešel a znám naprosto přesně jeho manažerské představy o tom, co je potřeba v projektu udělat teď a co je potřeba udělat v budoucích dvou třech letech, aby zůstala zachována samofinancovatelnost. Projekt musí získávat zdroje ze světových, českých nebo dalších grantů, musí dovést do konce patenty, které by měly být prodejné, měl by pronajímat své výzkumné prostory soukromým subjektům.

ICRC ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně
Zdroj: ČT Brno

Tomáš Kára (*1967) vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, poté nastoupil na I. Interní kardiologickou kliniku Fakultní nemocnice u sv. Anny. Doktorandské studium absolvoval z velké části na Mayo Clinic v Rochesteru (Minnesota, USA), kde působí od roku 2001, v současné době jako docent na Klinice kardiovaskulárních onemocnění. V České republice Tomáš Kára řídí projekt vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu Brno (International Clinical Research Center - ICRC), který byl na začátku roku otevřen ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.


Jaká bude pozice doktora Káry, odejde z ICRC?
V žádném případě. Odmítl sice jednu z pozic, které jsem mu navrhl, protože nesouhlasil s výsledky výběru ředitele, ale rozhodně povede jeden z projektů, zabývající se kardiologickým výzkumem.