Žádají o vaše hlasy. Seznamte se s kandidáty z Olomouckého kraje

Česká televize večer odvysílá v pořadí už osmou předvolební debatu – tentokrát věnovanou Olomouckému kraji. Vystoupí v ní osm zástupců kandidátek s největším volebním potenciálem. Kromě toho nabízíme také anketní odpovědi stran, hnutí a koalic, které se do debaty nedostaly. Odpovědi jednotlivých lídrů jsou řazeny abecedně podle příjmení.

  • Které téma považujete v těchto krajských volbách za nejdůležitější a proč?
  • V případě, že budete zvoleni, co uděláte jako první? 

Svobodní a soukromníci 

Koalice Svobodných a Soukromníků vznikala postupně od začátku letošního roku. Zástupce kandidátní listiny Tomáš Grygar klade důraz na řádné hospodaření kraje a na zajištění bezpečnosti občanů. Dodává mimo jiné, že nepodpoří stavbu azylového centra na území kraje. Další program nabízí strana Svobodní a soukromníci na svém webu

Video Studio 6
video

Tomáš Grygar

Zdroj: ČT24

SPR-RSČ+Patrioti+HOZK

Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK (Hnutí občanů za kraje) se ústy lídra kandidátky Michala Hrubého vymezuje proti politice současných vládních stran. Michal Hrubý chce přiblížit „kraje občanům“ a zajistit pro obyvatele Olomouckého kraje „lepší život“. Webové stránky této koalice pro Olomoucký kraj nebyly spuštěny.   

Video Studio 6
video

Michal Hrubý

Zdroj: ČT24

Občané pro Olomoucký kraj - volba OK

Zástupci volebního hnutí Občané pro Olomoucký kraj - volba OK si kladou za cíl podporovat rozvoj a kvalitu života v regionu. Lídr kandidátky Jiří Kudláček požaduje, aby v zastupitelstvu zasedli odborníci. Zlepšit chce také celou řadu ekonomických ukazatelů - poukazuje například na nízkou průměrnou mzdu. Důraz klade i na rozvoj infrastruktury, zejména na lepší propojení kraje ve směru na Hradec-Králové a na D1. Hnutí o své činnosti informuje na sociální síti.

Video Zprávy v 10
video

Jiří Kudláček

Zdroj: ČT24
 

Dělnická strana sociální spravedlnosti - Imigranty a islám v ČR nechceme!

Koalice Dělnické strany sociální spravedlnosti - Imigranty a islám v ČR nechceme! vysílá na kandidátní listině do krajských voleb svého zástupce Marka Rampoucha, který klade v souladu s programem koalice důraz na prověření zakázek, navýšení počtu policistů v a také požaduje odklon od Evropské unie. Jedním z klíčových bodů koalice je zachování demokracie v Česku. Webové stránky této koalice pro Olomoucký kraj nebyly spuštěny.

Video Studio ČT24
video

Marek Rampouch

Zdroj: ČT24

Národní demokracie

Otázky nezaměstnanosti, dopravní obslužnosti či levnější voda. To vše jsou témata, která by chtěli jako zastupitelé řešit členové strany Národní demokraci. Lídr kandidátky v Olomouckém kraji Alfred Scheuch klade důraz také na bezpečnost občanů v souvislosti s přílivem nelegální migrantů do Evropy. Další program nabízí strana Národní demokracie na svém webu.

Video Studio ČT24
video

Alfréd Scheuch

Zdroj: ČT24

Sdružení pro republiku - Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska

Politická strana Sdružení pro republiku - Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska má v programu nejen zavedení spolkového státního uspořádání České republiky a přímou volbu prezidenta. Požaduje také například zrušení Senátu. Vlastnictví zemědělské půdy cizími státními příslušníky je rovněž pro tuto stranu nepřípustné. Lídr kandidátky pro Olomoucký kraj Roman Sláma chce „zachovat demokracii v naší zemi“, ohrožuje ji podle něj přijímání zákonů, které „znamenají osekávání občanských svobod“. Další program nabízí strana Sdružení pro republiku - Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska na svém webu

Video Studio ČT24
video

Roman Sláma

Zdroj: ČT24

Ne ilegální imigraci – peníze raději pro naše lidi

Koalice „Ne ilegální imigraci – peníze raději pro naše lidi“ postavila společnou kandidátku díky dohodě čtyř politických stran, které ji tvoří. Klade důraz na odmítnutí přijímání ilegálních imigrantů, podporu rodin s dětmi a pracujícími rodiči. Žádá také hospodaření s vyrovnaným rozpočtem a podporuje jaderné elektrárny i elektromobily. Lídr kandidátky Vladimír Stejskal chce vyřešit dopravní koncepci Olomouckého kraje a zasadit se o kvalitní infrastrukturu. Další program nabízí koalice na svém webu.

Video Vladimír Stejskal
video

Vladimír Stejskal

Koruna Česká (Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska byla založena nejprve jako Royalistické hnutí KČ na podzim roku 1990. Strana dnes usiluje o obnovu Českého království. Lídryně kandidátky Eva Suchánková by kromě jiného ráda vyvážila finanční nerovnováhu příspěvků mezi sportem a kulturou. Požaduje také o návrat ke křestanské tradici. Další program nabízí strana na svých webových stránkách

Video Studio ČT24
video

Eva Suchánková

Zdroj: ČT24

Kraj nové generace (Piráti, Změna, ProRegion) 

Pod společnou kandidátkou s názvem „Kraj nové generace“ jsou zastoupeny strana Piráti, politické hnutí Změna a dobrovolná občanská iniciativa Pro-Region. Cílem uskupení je otevřená a transparentní společnost, která svobodně sdílí informace, využívá moderní technologie a zapojuje občany do rozhodování. Lídr kandidátky Martin Šmída by pak rád odstranil poplatky na obchvatech a zlepšil fungování úřadů a snížil zadlužení krajů. Další program nabízí strana na svých webových stránkách

Video Studio ČT24
video

Martin Šmída

Zdroj: ČT24

Úsvit s Blokem proti islamizaci

Volební uskupení Úsvit s Blokem proti islamizaci klade důraz na téma bezpečnosti. Posílit chce také pravomoci krajů. Lídr kandidátky Pavel Vavrouch upozorňuje na nutnost řešení zaměstnanosti v severní části Olomouckého kraje a chce zřídit takzvanou stráž obrany státu, která by byla podřízena velení hejtmana. Neméně velkým problémem je podle Pavla Vavroucha i dopravní obslužnost Jesenicka. Společné webové stránky Úsvit s Blokem proti islamizaci nebyly spuštěny.

Video Studio ČT24
video

Pavel Vavrouch

Zdroj: ČT24

Československá strana socialistická

Politická strana klade důraz na učňovské školství. Zaměřuje se také na sociální politiku – na spravedlivé rozdělení dávek. Lídr kandidátky v Olomouckém kraji Jaroslav Vojtek plánuje otevřít dveře všech úřadů státní správy občanům, a to tak, aby byly přístupné po co nejdelší dobu. Chce zřídit i bezplatnu právní poradnu. Další velké téma je pro stranu dostavba dálnice D1.

Video Studio ČT24
video

Jaroslav Vojtek

Zdroj: ČT24

Nezávislí a Moravané

Nezávislí a Moravané jsou politické subjekty, které vznikly už na počátku 90. let. Lídr kandidátky František Zwyrtek má pro své voliče jediný program - je jím závazek, že bude řešit problémy občanů podle toho, jak je to nutné, důležité a reálné. Společná webová stránka uskupení nebyla spuštěna.

Video Studio ČT24
video

František Zwyrtek

Zástupce kandidátky Pravý blok Josefa Friedla se nepodařilo kontaktovat na žádném z uvedených kontaktů uvedeném při registraci.

Předvolební debata na ČT24

Osm lídrů stran a hnutí, které v průzkumu aktuálního volebního potenciálu v Olomouckém kraji obsadily nejvyšší příčky, budou od 20:00 hosty večerní předvolební debaty na ČT24.

Výzkum pro Českou televizi vypracovaly dvě nezávislé renomované společnosti pro výzkum veřejného mínění Median a STEM/MARK. Konal se od 8. srpna do 3. září, vždy na vzorku minimálně 1200 respondentů v každém kraji.

Předvolební průzkum v Olomouckém kraji 366.04 KB