Český lék proti rakovině vstupuje do druhé fáze klinických testů. Finančně ho podpoří farmaceutický obr Merck

Česká společnost SOTIO Biotech oznámila, že uzavřela smlouvu o spolupráci na klinických studiích a dodávkách se společností Merck & Co. pro přípravky SOT101 a KEYTRUDA. Oba by se měly začít testovat v druhé fázi klinické studie u pacientů s pokročilými rakovinovými nádory.

„SOT101 v kombinaci s přípravkem KEYTRUDA prokázal slibnou klinickou účinnost v rámci mnoha indikací v naší probíhající fázi 1/1b klinické studie AURELIO-03,“ uvedl generální ředitel společnosti SOTIO Radek Špíšek. „Velmi nás těší, že můžeme spolupracovat s MSD (Merck), světovým lídrem v oblasti onkologie, abychom pokračovali v ověřování účinnosti této kombinace přípravků a zjišťování plného potenciálu přípravku SOT101 v rámci klinické studie zaměřené na léčbu vybraných pacientů se solidními nádory. Těšíme se na nové terapeutické možnosti přípravku SOT101, přínosné pro pacienty po celém světě.“ 

Druhá fáze klinické studie má za cíl zjistit, jak účinné a bezpečné tyto přípravky jsou. Do studie se mají zařadit až tři stovky pacientů léčených přípravkem SOT101 v kombinaci se standardní dávkou přípravku KEYTRUDA. Mělo by jít o pacienty v USA a vybraných evropských zemích v rámci šesti různých diagnóz, tedy s nemalobuněčným karcinomem plic, spinocelulárním karcinomem kůže, kolorektálními nádory, hepatocelulárním karcinomem v druhé linii léčby, s metastatickým kastračně-rezistentním karcinomem prostaty a u pacientek s karcinomem vaječníků. 

Naděje na lék proti rakovině

Biotechnologická společnost SOTIO Biotech získala už na začátku prosince od skupiny PPF, jejíž je součástí, částku 7,1 miliardy korun na další vývoj nových metod léčby nádorových onemocnění, právě zejména přípravku SOT101.

Tento potenciální lék na rakovinu funguje tak, že stimuluje imunitní systém, čímž aktivuje bílé krvinky, hlavně T-lymfocyty a NK buňky, aby zabíjely nádorové buňky. V imunoonkologii jde o nadějnou terapeutickou látku, která se navíc dobře kombinuje se zavedenými onkologickými léky. Nyní se přípravek testuje jako monoterapie u pacientů s nádory kůže a ledvin.

Baterie léčiv 

Do konce roku 2023 také vstoupí do fáze klinických studií tři nové přípravky, které SOTIO vyvíjí. Přípravek BOXR1030 představuje hlavní projekt společnosti v rámci CAR-T buněčných terapií u nádorů z pevných tkání. Lék se připravuje pro každého pacienta zvlášť s využitím jeho vlastního imunitního systému. Laboratorně upravené bílé krvinky (T-buňky) jsou ve formě injekce vráceny zpět do těla pacienta, kde najdou nádorové buňky a zabijí je. Klinická studie je již schválena a začne počátkem roku 2022.

Přípravek SOT102 je protinádorový přípravek na platformě ADC (konjugát protilátky a léku). ADC jsou nosiče cytostatik (například chemoterapie) se schopností cíleně vybrat nádorovou buňku, navázat se na její povrch a po průniku do ní uvolnit vysoce účinné léčivo bez toho, aby došlo k poškození zdravých buněk. Zahájení první klinické studie u pacientů s nádory žaludku a slinivky břišní je plánováno na březen 2022.

Ke konci roku 2022 SOTIO plánuje zahájit také klinickou studii s přípravkem SOT201. Jde o látku, která spojuje SOT101 a PD-1 inhibitor ve fixní kombinaci.