Přechod od soli ke zdravější náhražce by mohl zachránit miliony životů, popsala rozsáhlá studie

Podle výsledků jedné z největších studií, které na toto téma kdy vznikly, snižuje nahrazení kuchyňské soli „náhražkou soli“ se sníženým obsahem sodíku a přidaným draslíkem významně výskyt mrtvice, srdečního infarktu i úmrtí. Tyto výsledky představili na konci srpna vědci na kongresu Evropské kardiologické společnosti v Paříži a současně je vydali ve studii, která vyšla v odborném časopise New England Journal of Medicine. Tak současně potvrdili, že náhražka soli nemá žádné škodlivé účinky.

Vysoký příjem sodíku a nízký příjem draslíku jsou všeobecně rozšířené po celém západním světě, trápí i asijské země. Oba tyto faktory jsou spojené s vysokým krevním tlakem a větším rizikem mrtvice, srdečních onemocnění a také v důsledku s hrozbou předčasného úmrtí.

Používání náhražky soli, kde je část chloridu sodného nahrazena chloridem draselným, řeší oba problémy najednou. Ví se, že náhražky soli snižují krevní tlak, ale jejich vliv na srdeční onemocnění, mrtvici a úmrtí byl až dosud nejasný.

Výzkum vedl profesor Bruce Neal z Georgeova institutu pro globální zdraví. Na základě výsledků se domnívá, že kdyby se náhražky soli rozšířily, mohlo by to po celém světě zabránit milionům předčasných úmrtí. „Téměř každý člověk na světě jí víc soli, než by měl. Přechod na zdravější alternativu by mohl udělat každý, kdyby byly náhražky soli na pultech supermarketů,“ řekl vědec. „A co je ještě lepší – i když jsou náhražky soli o něco dražší než běžná sůl, jsou stále velmi levné – přechod na lepší alternativu by stál sotva pár dolarů ročně.“

Přinejhorším neškodí

„Kromě toho, že naše studie prokázala jasné přínosy pro důležité zdravotní výsledky, rozptyluje také obavy z možných rizik. Nezaznamenali jsme žádné známky škodlivosti přidaného draslíku v náhražce soli. Pacienti s vážným onemocněním ledvin by jistě neměli používat náhražky soli, ale měli by se vyhýbat i běžné soli,“ dodal profesor Neal.

Studie byla výjimečná svým rozsahem – bylo do ní zařazeno 21 tisíc dospělých s anamnézou mozkové mrtvice nebo špatně kontrolovaným krevním tlakem z šesti set vesnic ve venkovských oblastech pěti čínských provincií.

Všichni účastníci dostali bezplatně náhražky soli k pokrytí všech potřeb domácnosti – tedy přibližně 20 gramů na osobu a den. Účastníci v jiných vesnicích, které byly do studie zahrnuté jako kontrolní skupina, nadále používali běžnou sůl.

Během pěti let průzkumu mrtvice postihla více než tři tisíce lidí. U těch, kteří používali náhražku soli, vědci zjistili, že riziko mrtvice se snížilo o 14 %, celkový počet kardiovaskulárních příhod (mrtvice a infarkty dohromady) o 13 % a riziko předčasného úmrtí o 12 %.

„V loňském roce byla pro Čínu vypracována modelová studie, podle které by se celostátním zavedením náhražek soli mohlo každoročně zabránit přibližně 400 tisícům předčasných úmrtí. Naše výsledky to nyní potvrzují. Pokud by se na celém světě přešlo na náhražku soli, zabránilo by se každoročně několika milionům předčasných úmrtí,“ uvedl vědec.

Autoři na základě této studie vyzývají k následujícím opatřením:

  • Výrobci a prodejci soli na celém světě by měli přejít na výrobu a prodej náhražek soli ve velkém měřítku.
  • Vlády na celém světě by měly navrhnout politiku na podporu náhražek soli a odrazovat od pravidelného používání soli.
  • Spotřebitelé na celém světě by měli vařit, dochucovat a konzervovat potraviny pomocí náhražek soli, nikoli běžné soli.