Koncem století bude Evropa bojovat se záplavami. Starý kontinent čeká třikrát tolik velmi silných bouří

Do konce století by se mohl v Evropě a Severní Americe počet silných bouří zvýšit na trojnásobek současného stavu. Tvrdí to autoři nové vědecké studie, kteří vypracovali předpověď vývoje bouří v souladu se scénáři klimatických změn. Ti dospěli k názoru, že pokud nedojde k rychlému snížení emisí skleníkových plynů, budou hrozit silné bouře na rozsáhlé části severní polokoule. 

Bouře Florence přinesla katastrofální záplavy
Zdroj: ČTK/Raleigh News and Observer/TNS/ABACA Autor: Raleigh News and Observer/TNS/ABACA

Dopad na místní komunity bude podle hlavního autora práce Matta Hawcrofta závažný – silné bouře s sebou totiž budou přinášet také častější povodně. Práce vyšla v odborném časopise Environmental Research Letters na konci listopadu.

Hawcroft, který pracuje na univerzitě v Exeteru, její výsledky komentoval: „Očekáváme, že extrémní srážky při teplejším klimatu zesílí jak intenzitou, tak frekvencí.“ Zjednodušeně: povodně budou silnější a častější. „V naší práci jsme se zaměřili na změny, které přinášejí větší množství srážek a tedy i povodní. Tyto informace o dynamické povaze změn jsou pro nás velmi důležité, protože nám poskytují důkazy o povaze a dopadech změn ve srážkách. Ty pak můžeme využít například v přípravě adaptačních strategií,“ vysvětluje vědec.

Jaká je příčina změny?

Klíčovou roli v rozmanitosti každodenního počasí hrají mimotropické cyklony, které jsou poháněné takzvaným tryskovým prouděním – tedy prouděním vzduchu v atmosféře ze západu na východ. Jde o oblast nízkého tlaku v centru bouře, kolem které se proti směru hodinových ručiček otáčí vítr. 

To vede k tomu, že teplý vzduch se posouvá z jihu a studený vzduch ze severu. Na místech, kde se teplý a studený vzduch setkávají, se formují fronty – a ty mohou způsobovat silné deště. Právě ty nejsilnější bouře, které vznikají tímto způsobem, jsou pak zodpovědné za ty nejhorší povodně jak v Severní Americe, tak i v Evropě. Záplavy přinášejí jak obrovské ztráty na životech, tak i škody materiální.

Pro vlády, pojišťovny i další instituce je zásadní schopnost předvídat, kdy a jak často se v budoucnosti takové bouře budou vyskytovat; podle toho se dají připravovat nejrůznější opatření, protiopatření a další scénáře. Bohužel kvůli sílící klimatické změně jsou současné modely ovlivněné spoustou nejistot.

Předvídání bouří bude klíčové

V nové práci vědci vycházeli z nejnovějších metod, které sledují bouře a na základě těchto dat vytvářejí modely jejich budoucího chování. Díky tomu byli vědci schopní vytvořit přesnější předpověď než dříve. Jejich práce konstatuje, že do konce století se počet bouří jistě zvýší; pokud se nepodaří výrazně snižovat emise skleníkových plynů, pak právě ty nejsilnější bouře budou přicházet asi trojnásobně často.

„Vzhledem ke složitosti reakcí na oteplování je značná nejistota v regionálních vzorech klimatických změn. Právě vzhledem k této nejistotě je potřeba, aby byly k dispozici co nejčistější informace tam, kde jsou třeba. V naší práci dokazujeme, že přes tuto složitost jsme schopní poskytnout konzistentní předpovědi změn těchto rizikových událostí,“ komentoval smysl práce Hawcroft.