Nespavost vede k depresím. Když se člověk naučí spát, je to jako lék, popsali vědci

Léčba chronické nespavosti s pomocí on-line kurzů, které učí lidi rozpoznávat a měnit nezdravé návyky v myšlení, což se pak pozitivně odrazí v jejich chování, by mohla pomoci proti depresi a úzkostné poruše u mladých lidí. 

Metoda, kterou vědci z Oxfordu použili, se nazývá kognitivně-behaviorální terapie (KBT) a je nyní jedním z nejrozšířenějších psychoterapeutických směrů. Kurzy, které používají tuto formu léčby, jsou v posledních letech stále oblíbenější.

Léčba insomnie, neboli poruchy spánku, při níž jedinec nemůže usnout nebo se v noci často probouzí, může podle článku publikovaného v časopisu The Lancet Psychiatry rovněž pomoci zmírnit příznaky psychózy, jakými jsou například halucinace či paranoia.

Nespavost způsobuje duševní poruchy

„Poruchy spánku jsou u lidí s psychickými poruchami časté. Insomnie byla však příliš dlouho považována jen za symptom, nikoliv za zdroj psychických problémů,“ uvedl profesor klinické psychologie Daniel Freeman, který studii vedl. „Tato studie staré chápání problematiky vyvrací a poukazuje na to, že insomnie může být jednou z příčin duševních poruch,“ dodal.

Studie se zúčastnilo 3755 britských studentů, kteří byli náhodně rozděleni na dvě skupiny. První skupina měla šestkrát týdně dvacetiminutové sezení KBT, jež jim bylo zprostředkováno skrze on-line program Sleepio. Ostatní studenti měli přístup k běžné léčbě, ale nikoliv KBT.

Spánkem začíná zdraví

Freemanův tým sledoval duševní zdraví studentů prostřednictvím on-line dotazníků v 1., 3., 10. a 22. týdnu léčby. Vědci následně dospěli k závěru, že se výrazně zmírnily příznaky nespavosti u studentů, kteří podstoupili on-line léčbu, a o něco méně se u některých z téže skupiny zmírnily halucinace a paranoia. KBT rovněž přispěla ke zmírnění depresí, úzkostné poruchy a zlepšila celkové duševní zdraví a pracovní nasazení studentů.

„Kvalitní spánek opravdu může ovlivnit duševní zdraví. Prvním důležitým krokem v léčbě psychologických a emočních problémů tak může být léčba nespavosti,“ uzavřel Freeman.