Rostoucí vlna kriminality zaskočila Izrael. Mezi činy náboženských komunit je výrazná disproporce

Izrael se potýká s nárůstem počtu vražd, ke kterým dochází zejména mezi mladými muži v komunitách. V poslední době dochází také ke zvýšené kriminalitě související s obchodem s drogami nebo k bujení černého trhu se zbraněmi. 

Demonstrace v Izraeli
Zdroj: Reuters Autor: Ronen Zvulun

Podle zahraničního zpravodaje ČT Davida Borka Izrael v minulosti ignoroval rostoucí vlnu kriminality. „Mnoho izraelských politiků nevidělo souvislost mezi kriminálními činy a vraždami. Neviděli nějaký balík, který spolu souvisí. A že to není ad hoc série, ale že to je opravdu nějaký fenomén,“ uvedl Borek.

V rámci násilné kriminality existuje podle Borka disproporce. Zatímco Židé, kterých je skoro sedm milionů, se dopustí zhruba třiceti až čtyřiceti vražd za rok, asi dvoumilionová arabská komunita v Izraeli spáchá asi sto vražd ročně.

Částečným vysvětlením, proč tomu tak je, je otázka vazby na ekonomickou situaci obyvatelstva. Arabská komunita žije v ekonomicky méně výkonném prostředí s vyšší nezaměstnaností, která se nejvíc projevuje u nejmladší dospělé populace Arabů. Podle kritiků jim stát nepomáhá, aby získali lepší vzdělávací a pracovní podmínky. 

Násilí se prolíná napříč naboženskými skupinami

Výsledkem je sociální patologie zejména u mladých pachatelů, kteří bývají často nezaměstnaní či dokonce nezaměstnatelní. Kromě násilné kriminality se však objevuje také fenomén gangů, které se vyznačují obchodem s drogami, násilím a vyřizováním sporů. Roste tak napětí mezi rodinami a klany, dochází k přestřelkám a atentátům. S tím souvisí také vzestup černého trhu se střelnými zbraněmi.

Arabská populace v Izraeli se zároveň etnicky a kmenově liší a páchaná kriminalita má i skrytý politický význam. Jak se ukázalo, tak v posledním období nebyly výjimkou ani násilné rabovací scény napříč náboženskými skupinami, kdy docházelo k vypalování synagog.

Izraelské úřady celkový trend zaznamenávají už dlouho. Vláda v Jeruzalémě teď slibuje razantní nápravu. „Stát zmobilizuje vše, aby ochránil arabské obyvatele před zločinností, ilegálními zbraněmi, vraždami a placením výpalného,“ prohlásil předseda izraelské vlády Naftali Bennett. Do arabských měst tak mají zamířit policejní posily a investice.