Kobylky

Farmářům v Keni mizí úroda před očima. Mračna sarančat pohltí skoro vše

Keňa na východním pobřeží Afriky rok co rok bojuje s přemnoženými sarančaty. Milionová mračna tohoto hmyzu napadají úrodu farmářů a i rozlehlá pole dokážou spořádat v řádu hodin. Proti tomuto škůdci zatím chudí obyvatelé vesnic nenacházejí účinné obrany a jejich úroda tak často mizí v nenávratnu. Nekonečná hejna hmyzu se místní rozhodli využít alespoň jako krmivo pro svá vlastní zvířata, která se kvůli sarančatům často už nemají kde pást.