Drobná pomoc pro děti se zrakovým postižením v Etiopii přišla i z Česka

Devadesát pět procent lidí se zdravotním handicapem žije v Etiopii v chudobě. V lepším případě jsou odkázáni na pomoc rodiny, v tom horším žebrají. Hrozivou bilanci se snaží změnit projekt na inkluzi nevidomých dětí. Prvním dvaceti žákům se zrakovým postižením ve škole v Addis Abebě na nutné učební pomůcky přispělo i Česko, které jinak dotuje rozvojovou pomoc ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi hluboce podprůměrně.

Video Horizont ČT24
video

Horizont ČT24: Pomoc nevidomým v Etiopii

„Miluji školu. Učíme se v angličtině. V ekonomii jsme dokončili první lekci a studujeme také zeměpis a historii. Nejraději mám ale ekonomii,“ říká slepá studentka Zisiju Chaneová. S dalšími vybranými spolužáky dostali tablety, sluchátka a knihy v Braillově písmu.

Takové pomůcky si etiopské školy často nemohou dovolit. Proto se dostaly do programu rozvojové pomoci. „Tento inkluzivní program je pro děti velmi důležitý. Dosahují velkého pokroku a to jim dává mnoho informací. Také učitelé jsou v mnoha směrech školeni. Učí se Braillovo písmo a jak se k handicapovaným dětem chovat,“ popisuje detaily jedna z učitelek.

Od třetího ročníku už učitelé mohou přeřadit děti do standardních tříd, ve kterých bývá kolem osmdesáti žáků. I díky pomoci České republiky škola mohla pořídit slepecké hole pro zvýšení bezpečnosti studentů, braillskou tiskárnu nebo nahrát některé učebnice jako audioknihy.

Příště snad víc

Učitelky doufají, že se financování projektu navýší, a ten se tak rozšíří i do dalších škol. Dvacítka dětí je totiž ve zhruba stomilionové Etiopii velmi málo.

Česko je ostatně na rozvojovou pomoc poměrně skoupé. Podle dat OECD na ni dává jen 0,15 procenta svého hrubého národního produktu, přičemž průměr mezi vyspělými zeměmi je 0,31 procenta. Dlouhodobým cílem OSN je zvýšení rozvojové pomoci na 0,7 procenta HNP vyspělých zemí.