Češi v Izraeli obnovují les, který vznikl na počest Masaryka

Skupina českých dobrovolníků z jižní Moravy v Izraeli obnovuje Masarykův les. Vysázen byl na počest prvního československého prezidenta poblíž Nazaretu v severním Izraeli. Potomci českých Židů, kteří jeho vzniku přispěli, žijí ve zdejších kibucech dodnes.

Video Události
video

Události: Dobrovolníci v Izraeli obnovují Masarykův les

„My jsme sice křesťané a děláme to z lásky k Izraeli, ale také jsme vděční, že na stoleté výročí republiky můžeme být tady,“ uvedl člen skupiny českých dobrovolníků v Izraeli Karel Káňa. 

Les vyrostl na návrší poblíž nově založeného kibucu, tedy soběstačné komunity, kde se společně hospodařilo, během slavnosti v roce 1930. Té se účastnil i československý konzul. Díky sbírce, kterou uspořádalo československé židovstvo, se vysadilo celkem třináct tisíc borovic.

„Nedaleký kibuc Sarid byl založen českými Židy. Jedna z prvních věcí, kterou tehdy udělali, byla, že tu vysázeli stromy,“ říká vedoucí sekce Židovského národního fondu pro region Sever Omri Boneh.

Údolím poblíž kibucu cestoval roku 1927 sám prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Jako první hlava státu na světě navštívil zdejší židovské vesnice a podíval se i do Jeruzaléma.

„Na jméno prvního československého prezidenta se dá v Izraeli narazit docela často,“ říká zpravodaj ČT David Borek. Pojmenované jsou po něm dodnes například ulice, náměstí nebo třeba i kavárna.