Slovenský soud nařídil Kiskovi jmenovat ústavní soudce, které prezident odmítl

Slovenský ústavní soud vyhověl stížnostem pěti neúspěšných kandidátů na ústavní soudce, které odmítl jmenovat prezident Andrej Kiska. Příslušný senát zároveň nařídil hlavě státu vybrat tři nové soudce ze všech původních kandidátů, a to včetně těch, kteří stížnost vůči rozhodnutí prezidenta nepodali. Kiska oznámí další postup, až si soudní rozhodnutí prostuduje.

Spor o obsazení postů ústavních soudců na Slovensku začal v roce 2014, kdy Kiska odmítl pět ze šesti kandidátů, které schválil parlament. Později prezident nevybral ani z dalších dvou kandidátů, kterými byli poslanci vládních sociálních demokratů premiéra Roberta Fica. Prezident to shodně zdůvodnil jejich nedostatečnou odbornou způsobilostí. Kiska se kvůli tomu dostal do konfliktu již s předchozí jednobarevnou Ficovou vládou.

„Prezident u kandidátů založil svá rozhodnutí o jejich nejmenování na pochybnostech o jejich schopnosti vykonávat funkci soudce ústavního soudu způsobem, který nebude v rozporu s posláním ústavního soudu. Tedy na požadavku, který z ústavního textu nevyplývá,“ uvedl soud.

Dodal, že s ohledem na právní řád neobstojí například zdůvodnění prezidenta, že kandidáti na ústavní soudce neprojevili zájem o ústavní právo.

Ústavní soud zároveň vrátil do procesu jmenování nejen zmiňovanou pětici kandidátů na ústavní soudce, ale i další dva kandidáty, kteří ústavní stížnost proti rozhodnutí prezidenta nepodali.

„Senát ústavního soudu se rozhodl vyřešit tuto výjimečnou situaci tak, že vrátí situaci jmenování na úplný začátek. Všichni kandidáti navržení prezidentovi Národní radou od roku 2014 zůstávají kandidáty na soudcovskou funkci,“ řekl ve zdůvodnění verdiktu soudce ústavního soudu. Dodal, že tím bude zajištěno, aby prezident mohl vybírat z co nejširšího počtu kandidátů.

Podle ústavního soudu je prezident povinen vybrat ústavní soudce z předložených kandidátů, jež splňují ústavou dané předpoklady na výkon funkce. „Prezident je návrhem (parlamentu) vázán a volnou ruku má jen ve výběru v rámci navržené skupiny kandidátů,“ uvedl soud.

ÚS už jednou rozhodl ve prospěch kandidátů

Ústavní soud ve věci stížností pěti kandidátů rozhodl, že postupem prezidenta byla porušena jejich práva na přístup k voleným a jiným funkcím za stejných podmínek. Již v roce 2015 ústavní soud vyhověl stížnostem tří neúspěšných kandidátů, které Kiska původně odmítl. Slovenský prezident v reakci své dřívější rozhodnutí ohledně jejich nejmenování potvrdil.

Podle ústavy sněmovna předkládá prezidentovi dvojnásobný počet kandidátů, než je volných míst ústavních soudců. V současnosti ústavnímu soudu chybí tři soudci, aby dosáhl plného stavu 13 soudců. Slovenský ústavní soud rozhoduje například o souladu zákonů s ústavou nebo o stížnostech obyvatel a firem na porušení jejich základních práv a svobod.