Desítky konzervativců viní papeže Františka z šíření kacířství. Poprvé od 14. století

Sedm desítek římskokatolických konzervativců obvinilo papeže Františka z šíření kacířských názorů. Nelíbí se jim hlavně loňský dokument o rodině nazvaný Amoris Laetitia (Radost lásky), v němž papež prosazuje mimo jiné mírnější postoj vůči rozvedeným. Konzervativní duchovní chtějí, aby papež svá stanoviska odvolal.

Video Dramaturg Horálek k dopise obviňujícím papeže z šíření kacířství
video

Dramaturg Horálek k dopisu obviňujícímu papeže z šíření kacířství

Výzvu o 25 stranách podepsala skupina teologů a kněžích v srpnu, až nyní se ale tato informace dostala na veřejnost. Papež je v dopise viněn ze sedmi kacířských návrhů ohledně manželství, mravního života a přijetí svátosti. Tím prý František zapříčinil rozšíření kacířských názorů napříč římskokatolickou církví.

Signatáři dopisu tvrdí, že jde o první výzvu tohoto typu od 14. století. V dopise požadují se „synovskou úctou, ale také naléhavě“, aby papež svoje postoje veřejně odvolal. Nejde podle nich o přímé obvinění Františka z „hříchu kacířství“, ale „o zdůraznění toho, jak je propagace některých herezí upřednostňována“.

„Amoris Laetitia byl vydán ve Svatém roce milosrdenství a milosrdenství je skutečně vůdčí myšlenkou celého dokumentu, když ho staví nad tradiční, právní pojetí víry, které přesně rozškatulkovává, kdo co může a za jakých podmínek. To je to, co odpůrcům vadí.“

Martin Horálek

dramaturg ČT
Dokument Radost lásky 1.27 MB

S obsahem Radosti lásky polemizovali již loni čtyři kardinálové, kteří veřejně vyzvali Františka, aby vyjasnil zejména ty části, které se týkají rozvedených osob. S pochybami se například ptali, zda se svatého přijímání skutečně mohou ve výjimečných případech zúčastnit i rozvedení, kteří znovu uzavřeli manželství.

Pod nynější výzvou je například podpis bývalého prezidenta vatikánské banky Ettoreho Gottiho Tedeschiho. Na petiční stránce jsou podepsaní také dva Češi – Petr Dvořák z Filozofického ústavu české Akademie věd a Lukáš Novák z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Podle CNN nejsou mezi signatáři dopisu žádní kardinálové nebo biskupové, kteří se těší dobrému postavení uvnitř katolické církve. Nejvýznamnější je biskup Bernard Fellay, který šéfuje skupině tradicionalistů, jež se v minulosti odpoutala od Vatikánu.

„Výzva je velmi dobře mediálně zvládnutá, protože obvinění z kacířství a rok 1333, to jsou věci, které signatáři dodali do tiskové zprávy. Velmi dobře to zvládli z hlediska PR, protože média se toho chytla, a tím si myslím, že byl splněn základní účel – lidi v okruhu papeže Františka donutit k tomu, aby na něj apelovali, aby byl v této oblasti velmi obezřetný,“ okomentoval dopis dramaturg Martin Horálek z Tvůrčí producentské skupiny náboženské tvorby ČT.

Naposledy byl papež viněn z hereze ve 14. století

Ve 30. letech 14. století byl obviněn z šíření kacířství papež Jan XXII., který hlásal, že duše zesnulých nespatří boží tvář až do posledního soudu. „Ale je těžké to srovnávat,“ říká profesor církevní historie z univerzity v Seton Hall v New Jersey Robert Wister. „Před devíti sty lety byla většina katolíků negramotná a teď všichni jsou na Twitteru,“ podotkl.

Dopis konzervativců adresovaný papeži 313.45 KB

František žádá vstřícnost vůči nově sezdaným párům

Papež pracoval na 200stránkovém dokumentu Radost lásky tři roky. Nejprve rozeslal rodinám po celém světě dotazník, v němž se ptal na jejich naděje a obavy. O rodině pak diskutovaly dvě biskupské synody v letech 2014 a 2015.

„Už tehdy zaznívaly hlasy, že papež František je příliš vstřícný k některým skupinám, jednak lidé z LGBT komunity. Ty hlasy zaznívaly opakovaně,“ uvedl dramaturg Horálek.

Synody se přitom shodly na tom, že by katolická církev měla být vstřícnější k lidem, kteří vstoupí do manželství podruhé. „Je důležité, aby rozvedení lidé, kteří žijí v novém svazku, věděli, že jsou součástí církve, že nejsou exkomunikováni,“ píše se v dokumentu.

V církvi ale dál panují spory o to, zda by rozvedení katolíci měli dostávat svaté přijímání. Někteří volají po opatřeních, která by umožnila, aby duchovní rozhodovali soukromě případ od případu. Konzervativci ovšem trvají na tom, že manželství je nezrušitelné.

I další papežovy ideje se u konzervativců neujaly. František například v dokumentu tvrdí, že homosexuálové by měli být více respektováni, i když jejich sňatky nadále nebudou na stejné úrovni s tradičním manželstvím heterosexuálů.

V souvislosti s antikoncepcí František zdůraznil, že rozhodnutí párů by se mělo řídit svědomím jednotlivce a nikoli dogmatickými pravidly.

František navíc letos v březnu v rozhovoru pro německý list Die Zeit naznačil, že kněžími by se do budoucna mohli stát i ženatí muži, u nichž by se ověřilo, že jsou výjimečně ctnostní a oddaní víře. Reagoval tak na nedostatek katolických kněží zejména v odlehlých oblastech.

Římskokatolická církev je na základě určitých pasáží Bible přesvědčena o tom, že by se kněží ženit neměli, protože jednají ve jménu Krista, tudíž by měli dodržovat stejně jako Kristus celibát.

Konzervativnímu křídlu se nelíbí ani usmiřování s luterány

Tradicionalisté v katolické církvi už dříve Františka kritizovali za to, že dělá příliš mnoho ústupků vůči luteránům. Předloni v Římě navštívil luteránský kostel a vyzval tam k usmíření mezi církvemi a k vzájemnému odpuštění za minulé perzekuce.

Loni František s luterány odsloužil společnou bohoslužbu ve švédské katedrále v Lundu v rámci oslav 500 let od reformace.

Že je v katolické církvi rozkol mezi liberálnějším a konzervativním křídlem, ukázal i papežův nedávný krok, kdy se rozhodl zbavit čelného představitele stoupenců tvrdé linie, německého kardinála Gerharda Müllera. Mocnému duchovnímu v létě neprodloužil pětiletý mandát prefekta Kongregace pro nauku víry.