UHAVEL k tématu Společnost a kvalita života

Podpora rodin a pomoc při získávání prvního bydlení; důstojné stáří; zdravá společnost (potraviny i prostředí) 

Pracujícím rodinám, popřípadě rodinám, kde jeden z rodičů je na mateřské dovolené, navrhujeme zvýšit daňové úlevy, zefektivnit sociální podporu a pomoci při získávání prvního bydlení. Dále znovu zavést bezúročné půjčky pro novomanžele.

Populace v České republice stárne a je mnoho rodin, které se pro pracovní vytíženost o své příbuzné v důchodovém věku nedokážou postarat. Proto bychom navrhovali, aby přibylo hospiců, ať už denních, nebo týdenních, a více terénních sociálních pracovníků, kteří se o seniora dokážou postarat v místě bydliště. Hlavně zaručit seniorům důstojné žití.

Co se týče zdravé společnosti, zvýšili bychom kontrolu u nabízených potravin a upřednostnili bychom tuzemské výrobky, u kterých je vysoká úroveň kvality. Pro čistější ovzduší podporujeme zakládání parků a lesoparků a zvýšení kontroly emisních hodnot vypouštěných do ovzduší.

Video Politické spektrum - Volby 2017
video

Mach, Nováček, Adámek, Šedivý a Sehnal o protikuřáckém zákonu