SPO k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Budeme chránit a podporovat rodinu. Chceme prosadit spravedlivé vyplácení sociálních dávek. Podporujeme sociální stát a spravedlivé důchody 

Budeme podporovat a chránit rodinu jako pilíř fungující moderní společnosti, přičemž nemůžeme být lhostejní ani situaci samoživitelek či jinak znevýhodněných rodin. Chceme rozšiřovat počet pracovních míst za podpory státu, krajů, obcí i soukromých subjektů tak, aby občané, kteří pracovat mohou a chtějí, našli uplatnění, a to za podmínek, aby se jim odměna za práci oproti příjmu ze sociálních dávek vyplácela. Nechceme také, aby sociální dávky byly částí nepřizpůsobivých spoluobčanů zneužívány.

Stát musí také prosadit postupné zvýšení minimální mzdy na úroveň alespoň 55 % průměrné mzdy a dávku životního minima nastavit na úroveň 30 % průměrné mzdy, aby byla zajištěna motivace lidí hledat práci.

Vzhledem k určité stagnaci růstu důchodů, zvyšování důchodového věku a životních nákladů je nutné zastavit věk pro nárokování důchodu na maximálně 65 letech a penze pravidelně valorizovat. Navíc je třeba dorovnávat výši penzí starodůchodcům na úroveň novodůchodců, jelikož pobírají výrazně méně.