Ve světě jsou stále častější „domácké dovolené“

Colorado (USA) - Stále více lidí má stále více možností někam vyrazit. Roste nejen počet těch, kdo cestují letadlem za exotikou, ale i těch, kdo k rekreaci využívá domáčtější prostředí.

Hlavní důvody rostoucího trendu jsou dva: Za prvé vysoké ceny paliv, kvůli kterým se cestování dál než v rámci vlastního státu stává mnoha rodinám nedostupné. A za druhé nepříjemný trend „nasycení“ turistických destinací. Většina rodin má totiž pro dovolenou vyhrazené dny společné milionům dalších lidí po celém světě, a čím méně peněz můžete dovolené věnovat, tím větší je pravděpodobnost, že se s nimi setkáte.

Za „domáckou rekreací“ však jistě stojí i některé méně jednoznačné důvody. Lidé jsou přehlceni moderním způsobem života a bombardováni informacemi z celého světa. Denně zahlcení exotikou pak rádi zatouží po klidném, známém prostředí. V Americe navíc do problému vstupuje „národní nejistota“ a strach, který určitou část střední třídy nabádá zůstat v bezpečí federálních hranic.

Zážitky, nebo klidné vydechnutí?

V České republice trend domácích rekreací dlouhodobě vzrůstá, tento rok jej ale zbrzdila silná koruna. Díky ní se dovolená v zahraničí finančně vyrovnala dovolené doma, takže hledisko peněz přestalo hrát roli.

Celosvětově, včetně například vyspělých zemí Asie, se ukazuje velký rozdíl mezi turistikou a rekreací. První skupina, turisté, neváhá vyrazit na dlouhé dovolené po celém světě. Očekává zážitky na celý život, civilizační a kulturní naplnění, v obskurnějších případech duchovní osvícení. Rekreanté, jejichž podíl stále roste, chtějí na dovolenou častěji a očekávají především sportovní vyžití, klid k přemýšlení a únik od stresu a nároků.

Díky většímu počtu lidí ve volnějších zaměstnáních, novátorství mnoha firem a většímu počtu rodin v nichž oba rodiče pracují doma se také objevuje tendence kratších a intenzivnějších dovolených. Často i jednodenních, kdy rodina například navštíví město za blízkými hranicemi, určitou blízkou atrakci apod.

Ve světě bude „domácká dovolená“ stále častější a možnosti rekreace stále bohatší. U nás bude trend nabírat síly po letošním propadu, ale příští rok se dá opět očekávat o tuzemské (nejčastěji „aktivní“) pobyty velký zájem.