Za zastoupení nemocných dostanou víc peněz. Ústavní soud škrtal v advokátních tarifech

Advokáti dostanou více peněz za opatrovnictví lidí, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů účastnit soudního řízení. Ústavní soud (ÚS) škrtl část advokátního tarifu, protože podle něj neexistuje rozumný důvod, aby advokáti jako opatrovníci účastníků řízení dostávali nižší odměny než v situaci, kdy vystupují jako soudem ustanovení zástupci. Nález vstoupí v platnost dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. 

Návrh na změnu v odměnách pro obhájce vzešel z podnětu advokáta. Hájil vážně nemocného člověka, který sám k soudu přijít nemohl. Okresní soud v Hodoníně mu přiznal odměnu a náhradu hotových výdajů 3805 korun. Kdyby mužovy zájmy hájil jako soudem ustanovený zástupce, dostal by peněz několikanásobně víc.

„Je tady skutečně dramatický rozdíl z hlediska odměny. Samotný obsah té práce, té advokátní činnosti v postavení ustanoveného zástupce a opatrovníka není odlišný,“ řekl soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček.

Obvykle se odměna pro advokáty vyměřuje od předmětu sporu, třeba od výše vymáhaného dluhu nebo hodnoty věci. Pro opatrovnictví tomu ale bylo jinak, základní tarifní hodnotu sporné ustanovení určilo na tisíc korun, v případě mimosmluvní domluvy za jeden úkon 500 korun. A kvůli dalšímu paragrafu se tato částka snižuje ještě o 20 procent na 400 korun.

ÚS: Každý má právo na spravedlivou odměnu

Ústavní soudci ale s takovým snižováním odměn nesouhlasí. „Jakkoliv ÚS nepochybuje o tom, že kvalita odvedené právní služby advokáta se neodvíjí primárně od výše poskytnuté odměny, je třeba současně respektovat zásadu, podle níž za odvedenou práci má každý právo na spravedlivou odměnu,“ uvedl Šimíček.

Doplnil, že za srovnatelnou práci má být také srovnatelná odměna. Za opatrovnictví dlouhodobě nemocných se bude odměna vyměřovat podle obecných pravidel, tedy podle předmětu sporu nebo typu procesního úkonu.

V úterý tak Ústavní soud narovnal podmínky pro advokáty, kteří zastupují lidi s dlouhodobým zdravotním hendikepem. Podobně rozhodl v říjnu i o odměnách za opatrovnictví lidí s neznámým místem pobytu.