Na nábřeží v Ostravě roste další visutá galerie s terasou k posezení

V Ostravě pokračuje revitalizace Havlíčkova nábřeží a břehů řeky Ostravice. Dělníci aktuálně pracují pod mostem Miloše Sýkory. Do konce září bude na levém břehu řeky vystavěná visutá galerie. Důležitou částí stavby je také bezpečnější trasa pro cyklisty a chodce, lokalita bude vybavena novými lavičkami a dalším mobiliářem. Poslední fáze se týká samotného centra města. Úpravy budou stát 27 milionů korun.

Video Události v regionech: Úpravy nábřeží v Ostravě
video

Události v regionech: Úpravy nábřeží v Ostravě

Úprava nábřeží ostravské řeky se dostala do centra města. Přibydou trasy pro pěší, cyklostezky i slunící plochy. První projekty na revitalizace Ostravice jsou přitom dvacet let staré. „Studie si dala za úkol zpracovat aktivity kolem řeky, které by k ní přitáhly lidi. Tenkrát se prostor tvářil tak bezprizorně a řeka byla vnímána většinou jako stoka,“ řekl autor projektu Pavel Obroučka.

Na pravém i levém břehu Ostravice postupně vznikly dva jezy, budova loděnice, visuté galerie, zpevněné a navýšené nábřežní zdi a otevřel se i pohled na památkově chráněnou Slezskoostravskou radnici. „Udělaly se parkové úpravy, revitalizovala zeleň, ta neproniknutelná buš, která tam byla. U mostu Miloše Sýkory jsme vytvořili místo k sezení. Je to tribuna, která umožňuje při akcích na řece vytvořit hlediště,“ popsal Obroučka.

Vizualizace rekonstruovaného Havlíčkova nábřeží
Zdroj: Ostrava.cz

Poslední fáze úprav pokračuje na moravské straně města. V místech, kde se díky novým podnikům setkává mnoho lidí. „Navýšíme nábřežní zeď tak, jak jsme to realizovali před městskou knihovnou a krajským soudem. Vznikl tam prostor, který se upravuje, aby tam byla v souběhu pěší trasa a cyklostezka,“ vysvětlil autor projektu.

Trasa pro pěší bude pokračovat dál, až k lávce vedoucí k hradu. Ulice bude užší a zmizí parkovací místa. „Třetí visutá galerie by měla z prostoru před dokem vytvořit takové náměstí. S tím, že se počítá se zklidněním dopravy. Měl by tady vzniknout něco jako retardér z žulových kostek,“ řekl Obroučka. Autor projektu bral v potaz připomínky provozovatelů. Podle nich upravil i prvky městského mobiliáře. Podle plánu by na nich Ostravané mohli usednout už letos v říjnu.

Vizualizace rekonstruovaného Havlíčkova nábřeží
Zdroj: Arkos, s. r. o.