Na Pálavě se po mnoha letech opět pasou kozy a ovce bez ohradníků. Hlídá je pastevec se psem

Ovce a kozy se po mnoha letech opět pasou na Stolové hoře na Pálavě bez ohradníků. Spolu s pastevcem je hlídají psi. Stádo díky volnému pohybu vypase i méně přístupná místa. Cílem je pomoci stepním společenstvům a druhům, například kosatcům či koniklecům. Na Pavlovských vrších budou až do června.

Pastýřka Kamila Zavadilová na Stolové hoře
Zdroj: ČTK Autor: Václav Šálek

Pastva a pohyb zvířat v lokalitě podle ochránců přírody udržuje pestrou mozaiku různých ploch a brání zarůstání stepí keři a stromy. V minulých letech na Stolové hoře zajišťovali ochránci pastvu v ohradnících. Volná pastva se do lokality podle Jiřího Kmeta z Agentury ochrany přírody a krajiny vrací po mnoha desetiletích. „Výhodou této pastvy je, že se hospodářská zvířata dokážou dostat i na poměrně málo přístupné plochy, třeba na skalnaté svahy nebo do roklin,“ uvedl Kmet.

Stádo čítá asi sedmdesát ovcí a koz. Pod dohledem pastevkyně se dvěma ovčáckými psy se postupně přesouvá, během května a června tak vypase západní i východní svahy Stolové hory. Pastva podle Kmeta velmi napomáhá druhům, které jsou vázány právě na plochy, na kterých se hospodářská zvířata pohybují. Z rostlin je to třeba koniklec velkokvětý či kosatec písečný. Z živočichů jde o některé druhy hmyzu.

Lokalita je turisticky oblíbená. „Udržet stádo pohromadě v takto navštěvované lokalitě není zcela jednoduché. Žádáme proto všechny turisty a návštěvníky, aby na území rezervace chodili se psy pouze na vodítku,“ uvedl Kmet.

Stolová, neboli Tabulová hora, je mohutný vápencový kopec s téměř dokonale rovnou vrcholovou plošinou. Jde o přírodní rezervaci. Rostou v ní vzácné a ohrožené druhy rostlin, především hvozdík Lumnitzerův, koniklec velkokvětý, kosatec písečný či šalvěj etiopská. Žijí v ní i vzácné a ohrožené druhy živočichů, například kobylky ságy, přástevník kostivalový, roháč obecný či střevlík uherský.