Obyvatelé Brna nechtějí přijít o zeleň a zahrady. K územnímu plánu poslali přes dva tisíce připomínek

Na brněnském výstavišti začalo veřejné projednávání návrhu územního plánu. Připomínky k němu poslaly už přes dva tisíce lidí. Často jde o námitky městských částí k trasování silnic nebo o nesouhlas obyvatel se ztrátou zeleně v sousedství. Město a kancelář architekta má na jejich vypořádání rok. Nový dokument určující rozvoj Brna musí začít platit v roce 2022. 

Video Události v regionech (Brno)
video

Projednávání nového územního plánu Brna

Zdroj: ČT24

Návrh územního plánu zveřejnila Kancelář architekta města Brno (KAMB) v březnu a lidé se s ním mohli seznámit na internetu či na úřadech městských částí. Připomínky je možné podávat do 30. června. Lidé je mohou podat sami nebo prostřednictvím takzaného zástupce veřejnosti. Úředníci poté musejí všechny připomínky vypořádat.

Akademici: Návrhem je ohrožena polovina zahrad

Proti návrhu vystupuje řada lidí, kteří požadují výraznou korekci ve prospěch zeleně ve vnitroblocích a ve prospěch zahrádek. Desítky akademiků napsaly otevřený dopis zastupitelům, aby se zasadili o výrazně větší ochranu zahrad, které poskytují především v letních dnech snesitelnější prostředí než uliční prostor, ale zároveň mají podle nich v západní Evropě nezpochybnitelnou roli v samozásobení potravinami. Návrhem územního plánu je ohroženo přes padesát procent zahrad, míní akademici.

Například na kraji bývalé dělnické kolonie Slatinka by podle návrhu územního plánu měla nahradit vzrostlé jehličnany lehká výroba. „Ta malovýroba by měla končit za hranicí těchto keřů, nám jde vlastně o to, aby se ta zeleň, kterou jsme si tady vysázeli a staráme se o ni, zachovala,“ ukázal obyvatel kolonie Slatinka.

Na historii bohatá kolonie s pouhými pětadvaceti domky to ale bude mít se svojí polohou těžké. „Pokud má někde být průmyslová zóna, tak někde, kde je dálnice, železnice, letiště. Takže tam se hodí, je to skutečně výjimečný případ,“ vysvětlil ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Městským částem se nelíbí některé trasy silnic

V návrhu územního plánu lidé kromě změn ve svém sousedství najdou i to, kde vyrostou nová sportoviště nebo kudy povedou důležité dopravní tepny. Právě na jejich trasy si často stěžují městské části. „Ta situace vznikla i tím, že v minulých volebních obdobích byly schválené určité pokyny a ne všechny respektovaly předchozí stanoviska městských částí,“ vysvětlil radní města Brna Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Současný územní plán platí v Brně s různými aktualizacemi od roku 1994 a rok 2022 je nejzazší podle stavebního zákona, kdy musí začít platit nový. Mnohé si od něj slibují developeři, kteří již několik let říkají, že zastaralý územní plán brzdí rychlejší bytovou výstavbu.

Nový územní plán bude flexibilnější

Jednou z velkých změn je konec indexu podlažní plochy. Býval jádrem sporů mezi občany a developery, kteří se snažili často do území umístit co nejvyšší budovy. Místo indexu budou stavby limitované maximální výškou. Podle Kanceláře architekta města Brna bude nový plán flexibilnější, aby nebylo nutné dělat tak často jeho změny. Tuto podle tvůrců výhodu naopak někteří považují za nedostatek, protože podle nich umožní stavby, které by striktnější plán zapovídal.