Rekonstrukce a rozšíření jezu v Hranicích zvýší ochranu před povodněmi

V Hranicích na Přerovsku začala dlouho plánovaná rekonstrukce jezu na Bečvě. Kromě opravy samotného zařízení se na území města zvýší ochrana před povodněmi. Stávající jez Povodí Moravy přidáním nového pole o polovinu rozšíří.

Video Události v regionech (Ostrava)
video

Vodohospodáři opravují jez

Zdroj: ČT24

Současný břehový pilíř jezu musejí nejdříve stavební dělníci stabilizovat. Pak začnou pracovat na jeho rozšíření. „Bude upravený tak, že bude tvořit středový říční pilíř. Pak vznikne další šestnáct metrů široké jezové pole,“ popsal mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Stavební jámu pro nový břehový pilíř bude muset kvůli spodní vodě lemovat štětová stěna, která zabraňuje sesuvu půdy. Na jednu už ale při výkopech dělníci narazili. „Je pravděpodobně z doby výstavby jezu. Projekt s ní nepočítal, takže ještě to teď budeme muset nějakým způsobem řešit,“ řekl vedoucí projektu Lubomír Mik. 

Nové budou i jezové segmenty k řízení výšky hladiny, první má být vyrobený v červenci. Zlepšení se nejvíce projeví v úseku mezi jezem a mostem do Teplic. Včetně ústí řek Veličky a Ludiny, právě z nich se voda při vyšším stavu v Bečvě rozlévá do okolí. Až stavba příští rok skončí, vodním živočichům bude na levém břehu sloužit i tři metry široký a sto padesát metrů dlouhý rybí přechod.

Rozšíření koryta Bečvy pomůže Ústí

Pracuje se i několik kilometrů proti proudu řeky Bečvy. Revitalizace asi tříkilometrového úseku rozšíří koryto, vzniknou tůně a další přírodě blízké prvky. Starosti se záplavami by měly zbavit nedaleké Ústí.

„Nahoře trochu zapršelo, a už jsme tady měli vodu ve sportovním areálu. Takže věříme, že tyto akce, které se dělají, nám velice pomohou,“ řekl starosta Ústí Libor Vykopal (nestr.). S výraznější ochranou před povodněmi ale obce počítají až po stavbě obtokového kanálu a vodního díla Skalička.