Poškozená kružba jednoho z gotických oken

Při opravě chrámu sv. Mořice v Olomouci pomáhají i chemici, odhalí materiály použité při stavbě

Pozdně gotický chrám svatého Mořice v Olomouci prochází rozsáhlou rekonstrukcí za skoro 130 milionů korun. S opravami pomáhají také olomoučtí chemici zapojení do programu ARTEKA, který vznikl díky spolupráci mezi olomouckou univerzitou a Národním památkovým ústavem. Chemická analýza přesně určí, jaké materiály a postupy se při stavbě používaly. To by mělo restaurátorům pomoci při opravě. 

 

Chemici v kostele svatého Mořice odebrali vzorky například z okenních oblouků a dalších míst na fasádě památky. Ta byla totiž v minulosti překryta nátěrem a právě analýza vzorků pomůže určit, jak se vzhled chrámu v minulosti měnil.

Odebrané vzorky musí být co nejmenší, aby nedošlo k poškození památky. „Stačí mi kolem půl gramu, možná méně než půl gramu. Z toho vzorku ještě odeberu tak zhruba jednu desetinu a na té se budou provádět analýzy,“ vysvětluje Lukáš Kučera z Katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. 

Z odebraných vzorků chemici získají informace o materiálovém složení, případně různých pojivech nebo organických látkách, které byly přidány do malty nebo pigmentové vrstvy. Výsledky analýzy tak pomohou hlavně restaurátorům, kteří na opravě kostela svatého Mořice pracují. Cílem projektu je získat co největší množství informací o historických objektech. Výsledky analýz mají být hotové ještě během tohoto léta. 

„Jde o velkou řadu informací, se kterými pracují historici umění i památkáři, kteří tuto informaci překládají do inovativních postupů ochrany či restaurování.“

Jana Michalčáková

vedoucí výzkumného týmu, Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého

Oprava od základů až po věž

Na opravě chrámu svatého Mořice budou dělníci pracovat až do konce roku 2021. „Projekt zahrnuje stavební a restaurátorskou obnovu konstrukcí celého obvodového pláště kostela, které jsou v havarijním stavu, a stavební a restaurátorskou obnovu vnitřních prostor jižní středověké věže a vložení chybějících podlahových konstrukcí věže,“ řekl mluvčí olomouckého arcibiskupství Jan Gračka. 

Součástí oprav kostela je také větší zabezpečení vyhlídkové věže, která je teď uzavřena. Přibude nové zábradlí a na celé stavbě bude nově instalován i monitorovací a zabezpečovací systém. Právě gotická věž je vyhledávaným cílem turistů. 

Největší české varhany v novém

Po dokončení rekonstrukce vznikne na věži i expozice s názvem Kostel svatého mořice v Olomouci v průběhu věků. „Návštěvník bude vycházet nahoru interiérem věže s novou expozicí, v případě zájmu vystoupá na vyhlídku na věži a následně sejde dolů zrestaurovaným dvojitým točitým schodištěm,“ dodal mluvčí.

Velmi důležitou částí oprav bude i obnova vzácných varhan, jejichž jádro tvoří barokní nástroj vratislavského varhanáře Michaela Englera. Varhany, které jsou největší v Česku, se opravovaly naposledy před půl stoletím a momentálně jsou ve špatném stavu. Náklady na opravu se už dříve odhadovaly na desítky milionů korun.  

Práci restaurátorů budou po celou dobu oprav zaznamenávat kamery. Z těchto záznamů pak podle zástupců olomouckého arcibiskupství vzniknou tři krátké filmové dokumenty s časosběrným zobrazením postupů prací, což bude efektní nejvíce u varhan. Filmy pak návštěvníci uvidí v nově vzniklé expozici v gotické věži. 

Loni interiéry mořického kostela obsadili i historici, kteří si díky několika dronům mohli prohlédnout stav maleb, vitráží i dalších špatně dostupných zákoutí kostela. Památkáři díky tomu mohli zjistit, jak jsou některé nepřístupné prvky interiéru kostela poškozené.

Video Olomoucký kostel pod dozorem dronů. Mapují jeho vnitřní strukturu
video

Olomoucký kostel pod dozorem dronů. Mapují jeho vnitřní strukturu

Zdroj: ČT24