Ve Fakultní nemocnici Ostrava byl odvolán další přednosta. Podle odborů se upřednostňují osobní zájmy

Z funkce přednosty porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava byl odvolán přednosta Ondřej Šimetka. Informaci potvrdila předsedkyně Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR FNO Zuzana Sargová. Postup vedení nemocnice kritizuje rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

Edukační centrum ve fakultní nemocnici
Zdroj: ČTK Autor: Jaroslav Ožana

Důvodem stížností je fakt, že personální změnu musel spolu s vedením nemocnice schválit rovněž děkan Lékařské fakulty Pavel Zonča, kterému by měl ale na konci října vypršet mandát. Do funkce se navíc vrátil po soudních přích a vedení univerzity s jeho fungováním v čele fakulty nesouhlasí. 

Po únorové změně vedení nemocnice, kdy někdejšího ředitele a bývalého sociálnědemokratického ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka nahradil Evžen Machytka, jde už o čtvrtého odvolaného přednostu.

Z funkcí byli odvoláni přednosta Ústavu soudního lékařství Igor Dvořáček, přednostka Ústavu patologie Jana Dvořáčková a přednosta interní kliniky Arnošt Martínek, který zároveň působil jako děkan Lékařské fakulty.

Podle Sargové je odvolání Šimetky pokračováním osobní pomsty. „Kontaktují mě další zástupci nemocnice a mají strach z toho, co se bude dít dál,“ řekla Sargová. Konkrétnější být nechtěla, ale podle zjištění ČTK se hovoří i o možném odvolání přednosty Ústavu radiodiagnostického Petra Krupy a přednostky Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Zdenky Němečkové Crkvenjaš, manželky bývalého ministra zdravotnictví.

Sargová: Upřednostňují se osobní zájmy

Sargová, která vede největší odborovou organizaci v nemocnici, důvody odvolání Šimetky nezná. Jako zástupkyně odborů bude s vedením nemocnice teprve jednat. „Myslím si, že  v tomto boji se upřednostňují osobní zájmy nad zájmy Fakultní nemocnice Ostrava,“ řekla Sargová. Podle ní odbory dosud neměly žádné signály o tom, že by oddělení nefungovalo.

Ke kritice se připojil i rektor Lata. Podle něj rozhodnutí o odvolání Šimetky z funkce přednosty nebylo nějak zdůvodněno. Lata ho proto označil za nepochopitelné a iracionální. Tento krok podle něj výrazně poškozuje už tak špatné vztahy mezi Lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí. Dopisem se proto obrátil na ředitele nemocnice a žádá ho o vysvětlení důvodů odvolání.

„S každým, byť krátkodobým, návratem Zonči do funkce děkana, který mu umožnilo rozhodnutí soudu, jsou v nemocnici prováděny s jeho souhlasem personální změny poškozující spolupráci mezi fakultou a nemocnicí. Tyto změny nejenže zhoršují vztahy, ale velmi poškozují i samotnou fakultu,“ řekl Lata. Podle něj studenti kliniku od začátku výuky hodnotí jako jedno z nejlepších klinických výukových pracovišť.