Začala likvidace kalů z ostravských ropných lagun. Zpracovávají je u Sokolova

Prvních 200 tun ropných kalů z ostravských lagun dorazilo do plynárny ve Vřesové na Sokolovsku. Začala tak likvidace nebezpečného odpadu po chemičce Ostramo. Ta se odehraje v unikátní tlakové nádobě a vznikne při ní elektrická energie i stavební materiál. Kalů je k likvidaci připraveno přibližně 17 tisíc tun. Vlaky by je přes republiku měly převážet dvakrát týdně do léta příštího roku.

Video Začalo zpracování kalů
video

Začalo zpracování kalů

Jedna z největších ekologických zátěží v Česku trápí Ostravu léta, a to zejména zápachem. Odpady z rafinerské výroby a z regenerace použitých mazacích olejů v Ostramu se sice už odvážely, ovšem bylo jich více, než se očekávalo. Zbytkové množství desítek tisíc tun teď začalo mizet také.

Neobešlo se to bez potíží. Materiál se v Ostravě před nakládkou na vlaky zavápňuje, při tom se ale uvolňuje oxid siřičitý. Ten výrazně zapáchá a může zhoršit stav lidí, kteří mají dýchací problémy.

Po převozu po asi pětisetkilometrové trase se jich ujímá Sokolovská uhelná. „Tento materiál se bude zpracovávat na jedinečném zařízení v rámci České republiky, na principu zplyňování,“ popisuje předseda jejího představenstva František Štěpánek. 

Látky se rozloží v tlakové nádobě, takže při likvidaci nebude nic unikat do ovzduší. „Technologie je prakticky bezvýduchová,“ upřesňuje technolog Sokolovské uhelné Petr Záruba. Kaly se budou přidávat ke zplyňovanému uhlí, ale jen v poměru tří až čtyř procent celkového objemu.

Obyvatelé západních Čech přesto mají obavy. Stěžují si na nedostatek informací a sepsali petici za okamžité zastavení převozu a spalování kalů. „Hnědého uhlí se za ty dva roky zplyňují zhruba 3 miliony tun a do toho se prakticky přidá 100 tisíc tun toxických kalů. Ať chceme, nebo nechceme, tak některé zbytkové látky tady zůstávají,“ popisuje obavy iniciátor petice a starosta Františkových Lázní Jan Kuchař (PRO).

Při likvidaci vznikne elektrická energie, některé chemikálie nebo škvára. Ta bude určená pro prodej do stavebnictví.