Jak lépe třídit odpad? Návod představili ostravští studenti

Studenti Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava několik měsíců sledovali obsah košů na běžný komunální odpad. Zjistili přitom, že asi sedmdesát procent tvoří biosložka, která se dá jednoduše dále zpracovávat, například kompostováním.

Video Třídění odpadu
video

Třídění odpadu

Studenti a učitelé v rámci výzkumu dvakrát týdně zkoumali obsah odpadkových košů hned ze dvou univerzitních budov. „Snažili se vyseparovat vše, co se dá vytřídit,“ dodala redaktorka České televize Tereza Krumholzová, podle níž má o výsledky univerzitní práce zájem také městská firma OZO, která zpracovává odpady.

Ukázalo se, že komunální odpad byl ve škole tvořen nejen papírem a plastem, ale právě bioodpadem. „Papír a plast se u nás na univerzitě už třídí, ale třídil se do odpadních nádob, které byly dohromady. Zavedli jsme třídění zvlášť, abychom to důkladně separovali. Díky OZO jsme zakoupili i kompostéry, které dáme do areálu univerzity,“ doplnila koordinátorka projektu Silvie Brožová.

Veškeré analýzy a výpočty dělali studenti bakalářského a magisterského studia oboru recyklace materiálu. Výsledky měření nyní promítnou i do svých závěrečných prací. „Naše zjištění je možné aplikovat i v dalších obdobných objektech, tedy nejen ve školách, ale i na úřadech nebo v administrativních budovách,“ uvedla Brožová.

„Výsledky důkladně prostudujeme a porovnáme je se svými dosavadními průzkumy složení komunálních odpadů,“ sdělila mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová. Doufá, že získané údaje společnost využije třeba při budování nové třídicí linky na směsný komunální odpad. Mohou být podle ní ale také inspirací pro další školské a jiné organizace při zavádění třídění odpadů.

Univerzita chce získané výsledky promítnout do běžného třídění. Ve vysokoškolském areálu by tak rádi zavedli koše na bioodpad. Ty by následně mohly být základem pro vytvoření komunitních zahrad.

 

Také Ostrava řeší bioodpad

Problematice bioodpadu se věnují také zástupci města Ostrava. U rodinných domů tak začali loni v dubnu přistavovat hnědé popelnice na již nepotřebný biologický materiál. Rozmístěno jich bylo na 11 700.

„O službu loni projevilo zájem téměř 70 procent obyvatel Ostravy, kteří bydlí v rodinných domech,“ uvedla před časem náměstkyně primátora Kateřina Šebestová (ANO).

Bio popelnice mají objem 240 litrů. Jejich pravidelný svoz je od dubna do listopadu jednou za 14 dní a od prosince do března vždy jednou měsíčně. Služba je hrazena z poplatku za komunální odpad, který je již dlouhodobě 498 korun za osobu na rok.

Do biopopelnic patří veškerý biologicky rozložitelný materiál z úklidu a údržby pozemků. Pálení je zakázáno vyhláškou ze začátku letošního roku. Za porušení vyhlášky může být uložena pokuta až 30 tisíc korun, v případě, že jde o právnickou osobu, až 200 tisíc korun.

Jak dlouho se rozkládají odpadky?
Zdroj: Eprehledy.cz